Kierunek: Gigabit Ethernet

Technologia ta w najbliższym okresie będzie ewoluować od korporacyjnych sieci LAN do operatorskich sieci miejskich i rozległych.

Zaledwie w ciągu kilku lat Gigabit Ethernet oraz rozwijana właśnie technologia 10 Gigabit Ethernet staną się atrakcyjną alternatywą dla operatorów sieci telekomunikacyjnych poszukujących nieskomplikowanego i taniego sposobu budowy sieci miejskich i rozległych - stwierdza raport firmy analitycznej Pioneer Consulting LLC. Podstawową korzyścią technologii Gigabit Ethernet w zastosowaniach operatorskich ma być możliwość natychmiastowego udostępniania klientom pasma o wymaganej przez nich przepustowości na określony czas - bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu.

Według Pioneer Consulting, do końca 2005 r. operatorzy i korporacje wydadzą w sumie 30,6 mld USD na sprzęt sieciowy, oferujący szybkość 1 Gb/s, i kolejne 13,5 mld USD na urządzenia pracujące w rozwijanej dopiero technologii 10 Gb/s. Łączna kwota 44,1 mld USD oznacza wzrost wartości rynku sieciowych rozwiązań gigabitowych o 856% w stosunku do 2001 r., w którym obroty producentów sprzętu gigabitowego wyniosły 4,6 mld USD. Większość tych urządzeń będzie w 2005 r. pracowała w sieciach dostawców usług. W tym samym czasie wartość sprzedaży wszystkich rozwiązań Ethernet (10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s i 10 Gb/s) miałaby wzrosnąć z 17,3 mld USD do 145,2 mld USD.

Zobacz również:

  • Mroczne sekrety zarządzania danymi
  • Automatyzacja pozbawi pracy miliony osób. Kto jest zagrożony?
  • Rynek kryptowalut odzyskuje kapitalizację 2 bilionów dolarów. Bitcoin za 43 100 dol.

Co ciekawsze, największy wzrost zastosowań szybkich wersji Ethernetu nastąpi - wg Pioneer Consulting - poza USA. 80% wszystkich sprzedanych w 2001 r. urządzeń Gigabit Ethernet zainstalowano w USA. W roku 2005 w kraju tym będzie pracować "tylko" 45% urządzeń gigabitowych. Najlepszym rynkiem dla producentów urządzeń sieciowych będzie Europa, w której technologie gigabitowe będą łatwe do zaadaptowania przez operatorów wykorzystujących lub wdrażających obecnie technologię DWDM i pierścienie SONET.

Chociaż technologia Gigabit Ethernet nie była pierwotnie opracowywana z myślą o jej zastosowaniu jako protokół transmisji w sieciach MAN i WAN, to obecnie podejmowane są inicjatywy, mające na celu zapewnienie jej bezawaryjnego działania również w tych dziedzinach. Jedna z grup roboczych (802.17) komitetu normalizacyjnego IEEE pracuje m.in. nad standaryzacją rozwiązania Resilient Packet Ring, rozszerzającego Ethernet o poziom bezpieczeństwa wymagany w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, możliwość jego integracji z innymi sieciami, a także przywracanie komunikacji alternatywną trasą w czasie krótszym niż 50 ms w przypadku fizycznego przerwania łącza.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200