Kierunek Ameryka

Polskie Sieci Teleinformatyczne planują wprowadzić na rynek amerykański swoje systemy przeznaczone do prowadzenia elektronicznego handlu.

Polskie Sieci Teleinformatyczne planują wprowadzić na rynek amerykański swoje systemy przeznaczone do prowadzenia elektronicznego handlu.

Polskie Sieci Teleinformatyczne SA (PST) są jedną z niewielu polskich firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania internetowego. Jej produkt - InterMarket 3D, umożliwia, jak zapewniają przedstawiciele producenta, w ciągu jednego dnia zbudowanie sklepu internetowego. Program nie wymaga współpracy informatyka, a jedynie uwag ze strony handlowca.

Stany, Stany...

Po sfinalizowaniu rozmów z potencjalnymi inwestorami Polskie Sieci Teleinformatyczne mają zamiar wejść na rynek amerykański, uznając go za docelowy w ciągu kilku najbliższych lat. "Polskie firmy nie są jeszcze przygotowane na oferowane przez nas rozwiązania. Wynika to głównie z nieufności Polaków do systemów sprzedaży wysyłkowej, a więc także sklepów internetowych" - ocenia Andrzej Madloch, dyrektor ds. rozwoju oprogramowania. Zwraca on jednocześnie uwagę na to, że bariera nieufności jest przezwyciężana szybciej w kontaktach między partnerami handlowymi niż z końcowym użytkownikiem.

Przedstawiciele PST uważają, że największym wyzwaniem stojącym przed nimi w związku z wejściem na rynek amerykański będzie promocja ich produktów, a nie bariera technologiczna. Firma jest zdania, że jej produkty znajdą nabywców w postaci niewielkich firm, które chcą rozpocząć działalność w handlu elektronicznym nie ponosząc przy tym wysokich nakładów.

Trójwymiarowy sklep

InterMarket 3D, jeden z podstawowych produktów PST, i zastosowana w nim technologia 3D umożliwia m.in. "wirtualny spacer" po sklepie lub obracanie produktu w trzech wymiarach. "To jest raczej atrakcyjny dodatek, narzędzie marketingowe. Pomaga jednak przezwyciężyć psychiczną barierę klienta. Zmniejsza dystans do produktu" - twierdzi Andrzej Madloch. Pokrewnym programem jest InterInfo, umożliwiający prezentację i sprzedaż dowolnych dokumentów w Internecie. Stworzono go na zamówienie Centrum Informacji Gospodarczej Rządu, by umożliwić m.in. stały dostęp do płatnych danych czy informacji prasowych. Podstawą działalności PST jest jednak system Remote Branch - przeznaczony dla ekspozytur banków, urzędów administracji państwowej czy firm wielooddziałowych. Pozwala na łączenie rozproszonych systemów informatycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200