Kiedy cyfrowa sieć dla Poltaxu i Pesel?

Dwa największe krajowe systemy informatyczne, Pesel i Poltax, od początku swojego istnienia używają taśm magnetycznych oraz modemów do przekazywania danych. Niestety jest to rozwiązanie na dłuższą metę niewystarczające.

Dwa największe krajowe systemy informatyczne, Pesel i Poltax, od początku swojego istnienia używają taśm

magnetycznych oraz modemów do przekazywania danych. Niestety jest to rozwiązanie na dłuższą metę niewystarczające.

Dopiero rok temu, w październiku 1993 r., ministerstwa finansów i spraw wewnętrznych podpisały umowę o stworzeniu infrastruktury łączności satelitarnej obejmującej swoim zakresem Poltax i Pesel. Centralna stacja miała znajdować się na terenie Rządowego Centrum Informatyki i służyć obu zainteresowanym ministerstwom. Ogłoszony przetarg był zamknięty, a mogły do niego przystąpić wyłącznie legalni operatorzy sieci VSAT. Pod koniec grudnia 1993 r. wyłoniono 3 firmy, które przeszły do II etapu przetargu. Sprowadzono eksperta z W. Brytanii, który wraz z przedstawicielami obu ministerstw zarekomendował jedną z nich. W kwietniu br. MSW rozstrzygnęło czy nie ma prawnych przeciwskazań, co do realizacji kontraktu przez ową firmę. Wydawało się wówczas, że nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć jego realizację.

Wszystko leżało w gestii ministrów obu resortów. Niestety jeden z nich został w międzyczasie zdymisjonowany, a jego następca do dzisiaj nie podjął decyzji. Stan zawieszenia trwa...


TOP 200