Kiedy będziemy mieli Rząd 2.0

Swobodny dostęp do danych publicznych, transparentność działań rządzących, łatwiejsza komunikacja obywateli z urzędnikami - kiedy tak będzie w Polsce? Na razie rząd pracuje nad ustawą zapewniającą otwartość treści publicznych.

Kiedy będziemy mieli Rząd 2.0

Wdrażanie modeli Open Government ma na celu zwiększenie otwartości działań rządu, ale też możliwość uczestniczenia obywateli w tych działaniach, poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe.

dr Alek Tarkowski, członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska

W Polsce na linii rządzący-obywatele wciąż dominuje komunikacja jednostronna w postaci Biuletynów Informacji Publicznej. Dostęp do informacji w formie elektronicznej nie należy do najłatwiejszych, a o możliwości ich samodzielnego wykorzystywania można pomarzyć. Po informacje o nas samych musimy chodzić do urzędów, e-sądy nadal pozostają w sferze planów, a konsultacje społeczne tworzonego prawa przez Internet są pieśnią przyszłości. To nie jest Rząd 2.0.

Co to jest Rząd 2.0?

Idea "Otwartego Rządu" nie jest nowa. Jednak dzięki rozwojowi Internetu i narzędzi, które ułatwiają komunikację bezpośrednią, przybiera ona nową formę. Cel nadal jest ten sam - zwiększenie otwartości działań władz oraz udziału obywateli w rządzeniu. Open Government opiera się na wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w celu budowy kapitału społecznego i sprawnego państwa. W jaki sposób? Na przykład poprzez otwarte repozytoria danych publicznych, zwiększanie otwartości administracji publicznej czy tworzenie narzędzi ułatwiających komunikację obywateli z urzędnikami bądź politykami. Chodzi o stworzenie platformy cyfrowego, publicznego dialogu. "Wdrażanie modeli Open Government ma na celu zwiększenie otwartości działań rządu, ale też możliwość uczestniczenia obywateli w tych działaniach, poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe. Przede wszystkim dzięki możliwości łatwiejszej, bezpośredniej komunikacji obywateli z instytucjami oraz możliwości publikowania przy niskich kosztach treści tworzonych przez instytucje publiczne lub finansowanych ze środków publicznych" - tłumaczy dr Alek Tarkowski, członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

Podkreśla on, że model otwartego rządu sprzyja wzrostowi zaufania oraz efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Stąd nacisk kładziony na zwiększenie dostępności i przydatność informacji rządowej w Internecie, wzmocnienie procesów konsultacyjnych dostępnych online oraz nakłonienie rządu do innowacyjnych sposobów korzystania z narzędzi sieciowych.


TOP 200