Kiedy będziemy mieć TETRĘ

Polski rząd nie zdołał się dotąd zmobilizować do budowy ogólnokrajowego cyfrowego systemu radiowego, obsługującego służby porządku publicznego i ratunkowe oraz zapewniającego niezakłóconą niezawodną łączność w sytuacjach krytycznych.

Ponad 10 latach deliberowania o tym jak i czy należy zbudować sieć TETRA w Polsce ciągle pozostajemy w punkcie wyjścia. Nie udało się wypracować modelu biznesowego przedsięwzięcia, finansowania inwestycji, partnerstwa publiczno prywatnego, ani nawet przekonania decydentów, że technologia TETRA jest systemem potrzebnym i nowoczesnym. Być może uniknęliśmy przepłacenia za sieć - co mogło się zdarzyć - ale mglistość, czy też brak analiz na temat partnerstwa publiczno prywatnego, opcji zakupu usługi, rozważanie eksperymentów z niesprawdzonymi technologiami, czy też koncepcje doraźnego zastosowanie rozwiązań półprofesjonalnych potęgują ryzyko, że brak skutecznej łączności będzie miał pewnego dnia tragiczne, nieprzeliczalne na złotówki konsekwencje.

TETRA rozwija się globalnie

Europejski standard cyfrowej łączności radiowej dla służb porządku publicznego i ratunkowych TETRA osiągnął zasięg globalny. Otwarty, podlegający stałej ewolucji standard to wynik prac normalizacyjnych - działającego na podstawie mandatu Komisji Europejskiej - Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych. Podobnie, jak inne opracowane również w ETSI międzynarodowe standardy cyfrowych sieci radiokomunikacyjnych - GSM i UMTS - TETRA także posłużyła do budowy sieci w wielu państwach poza Europą. Obecnie ponad 35% zakontraktowanych sieci TETRA buduje się w Azji. Niedawno TETRA została dopuszczona przez federalnego regulatora FCC do rynku amerykańskiego. Nie zakłada się wprawdzie, że TETRA wyprze standard P25 zasiedziały w amerykańskich służbach porządku publicznego, ale przewagi TETRA, wynikające z dużej konkurencyjności rozwiązań i cen urządzeń mogą być docenione wśród innych profesjonalnych użytkowników.

160 firm zgrupowanych w organizacji TETRA Association - dostawców technologii, twórców aplikacji, operatorów - intensywnie pracuje wspólnie lub konkurując nad innowacyjnymi aplikacjami, które poprawią funkcjonalność systemu. Wiele pomysłów dotyczy przekazywania obrazów, geolokalizacji, organizacji zasobów informacyjnych.

Największą zaletą TETRA, systemu opracowanego specjalnie dla służb porządku publicznego i ratunkowych, jest obecny dojrzały stan standardu. To uzasadnia przekonanie, że będzie się dalej ewolucyjnie rozwijał. Rynek jest ograniczony do zastosowań profesjonalnych, czyli niszowych w porównaniu z masową ekspansją komercyjnej powszechnej telefonii mobilnej. Widać jednak wyraźnie rynkowe efekty konkurencji, w tym motywację kluczowych rynkowych graczy do zapewnienia interoperacyjności urządzeń dostarczanych przez różnych producentów, współpracę sieci w sąsiadujących państwach, wprowadzenie aplikacji szerokopasmowych.

Najciekawsze perspektywy rozwojowe tworzy obecnie aktywność grup roboczych TETRA Association, wymiana doświadczeń operatorów sieci i ich rządowych właścicieli, wymiana doświadczeń operatorskich, nie tylko w sprawach technicznych, usługowych, rozwoju warstwy aplikacyjnej systemu, ale też w kwestiach organizacji służb ratunkowych i zarządzania kryzysowego, organizacji baz informacyjnych.

Łączność dla służb mundurowych

Policjant lub strażak, przywykły, że ma w kieszeni , zapewniającego stały dostęp do mobilnego Internetu, w tym wielu przydatnych aplikacji, ma prawo oczekiwać, że podobny sposób korzystania z sieci zapewni mu również służbowy radiotelefon, służący dotąd do bezpiecznej komunikacji głosowej. Rozwój rynku aplikacji mobilnych przenosi się stopniowo również do TETRY, coraz wyraźniej wymusza to rynek użytkowników.


TOP 200