Key ObjectView buduje system bankowy U.S.A.

Tak popularne ostatnio graficzne interfejsy użytkownika (GUI) nie ułatwiają wcale pracy programistom. Są oni bowiem zmuszani do zmiany swoich starych przyzwyczajeń i uczenia się zasad programowania towarzyszących tej technice od nowa. Programowanie przy użyciu interfejsów GUI nie jest tak prostą sprawą, jak w przypadku stosowania języków C czy Cobol. Aplikacje GUI są sterowane zdarzeniami. I to użytkownik kontroluje zdarzenia, a nie programista.

Tak popularne ostatnio graficzne interfejsy użytkownika (GUI) nie ułatwiają wcale pracy programistom. Są oni bowiem zmuszani do zmiany swoich starych przyzwyczajeń i uczenia się zasad programowania towarzyszących tej technice od nowa. Programowanie przy użyciu interfejsów GUI nie jest tak prostą sprawą, jak w przypadku stosowania języków C czy Cobol. Aplikacje GUI są sterowane zdarzeniami. I to użytkownik kontroluje zdarzenia, a nie programista.

To właśnie dlatego West Virginia Division of Banking zdecydował się na zastosowanie wizualnego narzędzia do budowania aplikacji (Key ObjectView), pracującego pod systemem Windows. Posłużyło ono do zbudowania aplikacji korzystającej z zasobów systemu FRED (Federal Reserve Examination Database).

FRED jest relacyjną bazą danych firmy Microsoft, zarządzaną przez Federal Bank of Reserve w Dallas. FRED zawiera informacje o wszystkich bankach i instytucjach wchodzących w skład systemu bankowego U.S. Federal Reserve.

Do budowania interfejsów dostępu do bazy danych, członkowie U.S. Federal Reserve i współpracujące z tą instytucją agencje zastosowały produkt firmy Sterling Software Inc. - pracujące pod systemami Windows oraz OS/2, zorientowane obiektowo narzędzie Key ObjectView.

Mark R. Eckert, pracownik banku West Virginia Division of Banking, mówi "SQL Server zaspokoił nasze potrzeby jeśli chodzi o zbudowanie bazy danych. Musieliśmy jednak dysponować odpowiednim interfejsem, który pozwalałby komunikować się z tą bazą danych naszym agencjom operującym na terenie całego kraju".

Key ObjectView bazuje na pracy z formularzami, a nasi programiści mieli już w tej dziedzinie pewne doświadczenie. Moduł Logical Modeler posłużył im do modelowania eksploatowanych już baz danych i budowania nowych. Program ten analizuje bazę danych i generuje na tej podstawie domyślne formularze, które można następnie profilować przy użyciu graficznego edytora ViewScript. Jest to edytor czwartej generacji, za pomocą którego można budować logikę biznesu i rozbudowywać projekt. Z kolei Personal SQL pomaga tworzyć raporty i generować ad hoc system zapytań do bazy danych.

Silnym punktem systemu Key ObjectView jest właśnie generowanie zapytań do baz danych. Key ObjectView generuje automatycznie interfejs użytkownika i wiele funkcji obsługujących komunikację na linii ekran komputera-baza danych, co ułatwia zadanie programiście.

Tak jak większość zorientowanych wizualnie narzędzi, tak i Key ObjectView pozwala bardzo szybko tworzyć proste aplikacje. Współpracując cały czas z końcowym użytkownikiem programista jest w stanie na bieżąco wprowadzać poprawki, co znacznie skraca cykl wdrażania systemu do użytku.

Conference of State Bank Supervisor wspólnie z U.S. Federal Reserve starają się też zachęcić inne banki do wdrożenia u siebie systemów informatycznych wyposażonych w interfejsy współpracy z bazami danych formatu FRED.


TOP 200