Keller Polska korzysta z systemu SAP

Firma Keller Polska, należąca do międzynarodowego koncernu świadczącego usługi w zakresie geotechniki, zakończyła projekt wdrożenia systemu SAP. Obejmuje moduły: finansów i kontrolingu, sprzedaży, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej oraz obsługi projektów budowalnych i zarządzania maszynami.

Głównym założeniem wdrożenia był roll-out systemu SAP z centrali firmy w Niemczech do polskiej spółki. Nacisk położono na dopasowanie systemu do procesów globalnych i na zachowanie standardowych rozwiązań, jakie oferuje SAP. System uruchomiono w środowisku, w którym funkcjonuje niemiecka spółka. Specjaliści z firmy itelligence, odpowiedzialnej za wdrożenie, dostosowali system do polskiej specyfiki i regulacji prawnych, zaimplementowali zmiany wynikające ze specyfiki lokalnego biznesu.

Wdrożenie SAP w Keller Polska usprawniło zarządzanie parkiem maszyn własnych i wypożyczonych pod kątem ich bieżącego i przyszłego użycia oraz napraw. Usprawniono proces obsługi i monitorowania realizowanych kontraktów, zoptymalizowano proces zarządzania ofertami i kontrahentami. Udoskonalono rozliczanie i śledzenie kosztów utrzymania i serwisu maszyn oraz floty.


TOP 200