Kaucje za komórkę

Od października wszyscy trzej krajowi operatorzy komórkowi (PTK Centertel, Polkomtel SA oraz PTC) zmienili procedurę wymaganą przy zawieraniu umów na świadczenie usług telefonii komórkowej na warunkach promocyjnych.

Od października wszyscy trzej krajowi operatorzy komórkowi (PTK Centertel, Polkomtel SA oraz PTC) zmienili procedurę wymaganą przy zawieraniu umów na świadczenie usług telefonii komórkowej na warunkach promocyjnych.

Nowa procedura ma wyeliminować przypadki nadużywania świadczeń promocyjnych tych firm przez nieuczciwych kontrahentów. Do zawarcia umowy w ramach oferty promocyjnej będzie potrzebne wyrażenie zgody przyszłego klienta na sprawdzenie jego wiarygodności płatniczej bądź wpłata operatorowi kaucji zabezpieczającej w wysokości 760 zł.

Zobacz również:

  • Użytkownicy Androida otrzymują fałszywe SMS-y na temat Covid-19

Zgoda na weryfikację wiarygodności płatniczej oznacza możliwość sprawdzenia przez operatora, czy nowy klient wywiązał się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań względem pozostałych operatorów komórkowych, także czy nie nastąpiło rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez innego operatora ze względu na zaprzestanie regulowania płatności bądź nie zgłoszono utraty dokumentów potwierdzających tożsamość.

Klient może uniknąć weryfikacji, dokonując wpłaty kaucji, którą można rozliczyć w ramach świadczenia usług lub zwrócić mu po upływie okresu ustalonego przy zawarciu umowy (zwykle 6 miesięcy). Wymóg kaucji będzie w praktyce dotyczył jedynie niewielkiej grupy osób, gdyż jej wprowadzenie służy jedynie minimalizacji oszustw i nadużyć powodowanych przez nieuczciwych kontrahentów.

Każdy klient, którego wiarygodność płatnicza została potwierdzona, będzie mógł zakupić telefon na dotychczasowych zasadach. Według Jacka Kalinowskiego - rzecznika PTK Centertel - łączne straty jakie z tego tytułu dotąd ponosili trzej operatorzy komórkowi, szacuje się na 720 mln zł rocznie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200