Kategorie firm

Nie wszystkie dane za 1993 r. dotarły do redakcji CW przed 15 kwietnia 1994 r. Wiele z nich otrzymywaliśmy jeszcze po ukazaniu się rankingu Top 200. Postanowiliśmy włączyć do analizy 7 firm, które z racji swoich obrotów predestynowałyby ich do znalezienia się w rankingu, gdyby swe dane przysłały na czas. Bogatsi o własne doświadczenia z poprzedniego roku, a także liczne głosy krytyki, staraliśmy się zanalizować rynek 207 firm komputerowych wg rodzaju działalności.

Nie wszystkie dane za 1993 r. dotarły do redakcji CW przed 15 kwietnia 1994 r. Wiele z nich otrzymywaliśmy jeszcze po ukazaniu się rankingu Top 200. Postanowiliśmy włączyć do analizy 7 firm, które z racji swoich obrotów predestynowałyby ich do znalezienia się w rankingu, gdyby swe dane przysłały na czas. Bogatsi o własne doświadczenia z poprzedniego roku, a także liczne głosy krytyki, staraliśmy się zanalizować rynek 207 firm komputerowych wg rodzaju działalności.

Kategoryzacja działającej w Polsce firmy komputerowej nie jest rzeczą łatwą. W ankietach CW za rok 1993 zadawaliśmy pytania o to w jakim procencie prowadzi działalność produkcyjną, dystrybucyjną, dealerską i mieszaną. Za działalność dystrybucyjną uznawaliśmy sprzedaż produktów do dealerów. Działalnością mieszaną nazywaliśmy zajęcia z pogranicza prac dealera, integratora systemowego i usługowca. Jak się później okazało praktyka interpretacyjna respondentów ankiet była zbyt dowolna, w czym nie bez winy pozostają autorzy ankiety. Dla przykładu: dopiero w połączeniu z konkretną ofertą firmy można było rozstrzygnąć z jakim typem jej działalności "mieszanej" mamy do czynienia.

Dlatego niejako post factum, przyjęliśmy podział firm komputerowych na cztery klasy wg dominującego w danej firmie typu działalności. Klasy te: 1) dystrybucyjna; 2) dealerska; 3) integratorska oraz 4) usługi i oprogramowanie; różńiły się nieco od schematu zapytań w ankiecie. Rozszerzyliśmy względem pierwotnych zamierzeń klasę dystrybutorów uznając, że zawiera w sobie klasę produkcyjną. Okazało się bowiem, że działający w kraju producenci trudnią się (bodajże bez wyjątków) również dystrybucją swoich produktów. Ze względów ww. Zrezygnowaliśmy również z grupy "mieszanej".

Niebezpieczeństwa statystyki

Porównania rozwoju grup firm komputerowych w ciągu kolejnych 2 lat mają ten mankament, że dane CW z 1992 r. dotyczą stu firm, podczas gdy w 1993 r. - ponad dwustu. W przypadku, gdy porówujemy grupę o nierównej liczbie firm można zastosować mnożenie przez współczynnik "wypełnienia" w danej grupie, który przeciętnie wynosi oczywiście 50%.

Nie zawsze jednak jest to konieczne, np. proporcje między poszczególnymi grupami firm w kolejnych latach są sobie bliskie zarówno wśród stu, jak i dwustu badanych firm. Według statystyk w latach 1992-93 najwięcej udziału zyskali w rynku komputerowym dealerzy (z 19,5 do 22,4 proc.). Zrobili to głównie kosztem dystrybutorów, których udział w rynku spadł prawie o 2% do (64,6%). Udział w rynku integratorów (ok 7,5%) oraz producentów oprogramowania i dostawców usług (ok. 5,5%) w granicach błędu pozostał praktycznie nie zmieniony.

Dystrybutorzy

Wygląda na to, że w Polsce nadal najlepiej być dystrybutorem. Może dlatego mają oni niemal 2/3 udział w rynku czołówki firm komputerowych w kraju. W pierwszej "207" doszukaliśmy się 52 firm o przewadze aktywności produkcyjno-dystrybucyjnej. W 1992 r. było ich w pierwszej "100" - 32. Jeśli uznamy, że dystrybutor jest firmą, która nie sprzedaje do użytkownika końcowego, to powinno być oczywiste, że udział dystrybutorów w obrotach całego rynku komputerowego znajduje się poniżej 50%. Nasza statystyka tego nie ujawnia. Może to wynikać z dwóch przyczyn:

  • faktu, że dystrybutorzy nie są czystymi dystrybutorami, a trudnią się również inną działalnością (np. dealerską);

  • duża liczba małych firm spoza rankingu jest znaczącym odbiorcą firm dystrybucyjnych.


TOP 200