Katalogi programów na CD-ROM

Aktualne banki danych o oprogramowaniu dla PC, Unixa, minikomputerów wzgl. mainframe stają się dostępne w wersji na CD-ROM.

Aktualne banki danych o oprogramowaniu dla PC, Unixa, minikomputerów wzgl. mainframe stają się dostępne w wersji na CD-ROM.

Opisy programów sporządzane przez ich producentów i umieszczane przez firmę Nomina GmbH z Monachium w bazie ISIS, od wersji szóstej są już dostępne na CD-ROM. Katalog dla PC zawiera ok. 5200 opisów programów pochodzących od ok. 1600 producentów pracujących pod Macintosh OS, MS-DOS, Windows i Windows NT oraz OS/2 i Novell NetWare. Rozdział dotyczący Unixa obejmuje dane o ponad 3600 programach od ok. 1100 oferentów, zaś rozdział dla mini- i mainframe'ów informuje o ponad 3900 programach pochodzących od 800 dostawców. Pozycje spisu zawierają dane n.t. funkcji, obszaru zastosowań, wymagań sprzętowo-programistycznych, liczbie instalacji, warunkach cenowych i rodzajach obsługi. Bazy danych ISIS są aktualizowane co pół roku. Jedno wydanie na CD-ROM kosztuje 745 DM.


TOP 200