Katalogi bez limitów

Następca systemu Windows 2000 ma zawierać usprawnione usługi katalogowe Active Directory.

Następca systemu Windows 2000 ma zawierać usprawnione usługi katalogowe Active Directory.

Następna wersja usług katalogowych Active Directory ma zawierać wiele usprawnień w zakresie zarządzania grupami użytkowników i będzie lepiej przystosowana do wykorzystania wolniejszych łączy w sieciach rozległych - zapowiedział Microsoft. Wszystkie te zmiany mają się znaleźć w systemie znanym obecnie pod roboczą nazwą Whistler, zapowiadanym na przyszły rok.

Grupy bez granic

Microsoft zamierza usunąć z Active Directory ograniczenie wielkości tworzonych przez administratorów grup użytkowników. Obecnie w jednej grupie może się znajdować maksymalnie 5000 użytkowników. Aby znieść to ograniczenie, Microsoft zdecydował się przechowywać w ramach grup wyłącznie meta-dane dotyczące użytkowników (pełniące funkcje odsyłaczy do oryginalnych obiektów użytkowników). Poprzednio w grupach były przechowywane pełne informacje o użytkownikach i każdorazowo, kiedy dane użytkownika zmodyfikowano, konieczne było również modyfikowanie zawartości grup.

Modyfikacja ta ma również duże znaczenie dla użytkowników korzystających z replikacji usług katalogowych w sieciach rozległych. Po jej wprowadzeniu replikowane będą bowiem indywidualne modyfikacje kont użytkowników, co znacząco zmniejszy ilość przesyłanych danych.

Microsoft wprowadzi również usprawnienia w zakresie integralności danych przechowywanych w Active Directory, dzięki czemu użytkownicy nie będą się już musieli martwić o to, czy dwie lub większa ilość aktualizacji danych zawartych w usługach katalogowych w jednym cyklu aktualizacyjnym (w ramach różnych podsieci) nie spowoduje nadpisania danych bądź ich kolidowania w inny sposób. Nowa wersja Active Directory pozwoli administratorom replikować pojedyncze, zmodyfikowane wartości atrybutów obiektów nawet w przypadku, gdy dany atrybut będzie miał kilka wartości.

Szybsze logowanie

Zniesiony będzie również wymóg każdorazowego logowania użytkownika do Active Directory za pośrednictwem serwera pełniącego funkcję Global Catalog Server. Obecnie rozwiązanie jest kłopotliwe szczególnie dla tych użytkowników, którzy pracują w zdalnych biurach nie mających we własnej sieci takiego serwera i korzystających w związku z tym z łączy WAN. W systemie Whistler użytkownik aby przeszukać zasoby sieci nadal będzie się rejestrować za pośrednictwem serwera Global Catalog, ale w przypadku jego braku, będzie mógł również skorzystać z lokalnie zbuforowanych danych, dotyczących zasobów znajdujących się w sieci lokalnej.

Administratorzy będą mogli także partycjonować usługi katalogowe w taki sposób, by o określonych porach replikować część usług katalogowych dotyczących konkretnej aplikacji. Nie będzie jednak w nowej wersji tej możliwości w stosunku do zawartości DNS-u, chociaż jest to obecnie jeden z najbardziej obciążających elementów replikacji.

Kontroler na płycie

Whistler będzie zawierał przydatne rozwiązanie dla administratorów zarządzających sieciami w wielu oddziałach połączonych siecią o małej przepustowości. Umożliwi bowiem klonowanie kontrolerów domenowych poprzez nagranie ich kopii na płytę CD-ROM bądź taśmę i wykorzystanie jej do stworzenia nowego kontrolera domenowego w innym miejscu sieci. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że takie klonowanie będzie można wykonywać lokalnie, a następnie zainstalować kontroler domenowy w miejscu, gdzie nie ma dobrego połączenia z innymi kontrolerami. Wyeliminuje to konieczność czasochłonnej replikacji danych za pośrednictwem sieci WAN.


TOP 200