Katalog na CD

Program InfoPro ułatwia tworzenie i przeglądanie katalogów z plikami graficznymi, wideo i dźwiękowymi.

Program InfoPro ułatwia tworzenie i przeglądanie katalogów z plikami graficznymi, wideo i dźwiękowymi.

Test Q wprowadziła na rynek program InfoPro służący do tworzenia i przeglądania multimedialnych katalogów. Składa się on z modułu do edycji katalogów i przeglądarki. Katalogi, które są jednocześnie multimedialnymi bazami danych, można tworzyć za pomocą edytora, a następnie, po zapisaniu bazy np. na dysku CD-R, oglądać za pośrednictwem nagranej na płytę przeglądarki.

Wprowadzone do bazy informacje można w dowolny sposób katalogować, przypisując im znaczenie foldera lub obiektu. Informacje przedstawione są w formie drzewa lub tabeli. Interfejs edytora i przeglądarki jest podobny do Eksploratora Windows, który obrazuje strukturę i zasoby dysku twardego. Obok okna, na którym widoczne jest drzewo katalogowe, i okna wyświetlającego jego zawartość, dodano okno wyświetlające treść tzw. dodatków obiektów. Jeżeli w jednym z katalogów lub obiektów umieszczono pliki zdjęciowe lub wideo, to w dodatkowym oknie zostaje wyświetlone zdjęcie lub sekwencje wideo.

Program obsługuje grafikę w wielu formatach, m.in. BMP, JPG, PCX i TIF, pliki wideo (tylko AVI), teksty formatu TXT, RTF i HTML oraz pliki dźwiękowe WAV. Do jednego obiektu można dołączyć wiele dodatków i spowodować, żeby wyświetlały się na ekranie automatycznie w trybie pełnoekranowym przy zadanym czasie zmiany.

Multimedialną bazę można przeszukiwać i przeglądać ręcznie lub automatycznie, filtrować obiekty wg zadanego kryterium, sortować je oraz importować i eksportować dane w formatach dBase, Excel, FoxPro. Program InfoPro pracuje pod kontrolą Windows 95/98 lub Windows NT i wymaga 16 MB RAM oraz napędu CD-ROM.

<hr size=1 noshade>InfoPro - program do budowy katalogów multimedialnych

Producent: Test Q

66-200 Świebodzin

ul. Wojska Polskiego 2

tel. (+68) 38 252 55

e-mail: [email protected]

Cena: 1000 zł + VAT

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200