Karty członkostwa w Unii

Biała Karta EWG przyjęta w połowie maja br. przez ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty jest podstawowym dokumentem określającym warunki przyjęcia krajów Europy Środkowowschodniej do EWG m.in. w dziedzinie telekomunikacji. ''Zakładamy że negocjacje dotyczące przyjęcia Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii do Unii rozpoczną się przed 2000 r.'' - powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej Mario Monti. Ministrowie 15-tki prowadzą również przygotowania do pierwszego, planowanego na 15 czerwca br., wydania Zielonej Karty - dokumentu dotyczącego praw autorskich.

Biała Karta EWG przyjęta w połowie maja br. przez ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty jest podstawowym dokumentem określającym warunki przyjęcia krajów Europy Środkowowschodniej do EWG m.in. w dziedzinie telekomunikacji. ''Zakładamy że negocjacje dotyczące przyjęcia Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii do Unii rozpoczną się przed 2000 r.'' - powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej Mario Monti. Ministrowie 15-tki prowadzą również przygotowania do pierwszego, planowanego na 15 czerwca br., wydania Zielonej Karty - dokumentu dotyczącego praw autorskich.

"Rozmowy nie rozpoczną się dopóki zainteresowane strony nie wprowadzą przyjętych przez Wspólnotę standardów telekomunikacyjnych" - stwierdził Mario Monti. Nie wykluczył, że do wymienionych na liście krajów naszego regionu dołączą się republiki bałtyckie i Słowenia.

Licząca ponad 300 stron Biała Karta w rozdziale poświęconym telekomunikacji wymienia 19 warunków przyjęcia krajów Europu Środkowowschodniej do Wspólnoty. Wśród nich znajdują się m.in. przyjęcie standardów sprzętu i technologii obowiązujących w Europie oraz usług w dziedzinie telekomunikacji.

Podstawową kwestią dla autorów dokumentu jest ochrona własności intelektualnej w ubiegających się o członkostwo krajach. Rodzaje praw autorskich warunkuje 11 przyjętych przez ministrów dyrektyw, w tym ochrona praw autorskich do oprogramowania, planów topograficznych, baz danych, znaków towarowych i markowych oraz technologii półprzewodnikowej.

Biała Karta wprowadza również jako warunek zakaz wytwarzania, importu i eksportu podrobionych dóbr materialnych przyjęty po raz pierwszy przez Komisję Europejską w 1994 r., a obowiązujący dla państw członkowskich od 1 lipca br.

Mario Monti podkreślił, że formuła Białej Karty jest zbiorem zaleceń, których wprowadzenie zależy od rządów zainteresowanych członkostwem krajów.

Jednocześnie eksperci Unii prowadzą negocjacje w sprawie przyjęcia przez Komisję Europejską Zielonej Karty - dokumentu poświęconego w całości własności intelektualnej. Oficjalne wydanie dokumentu planowane jest na połowę czerwca br., ale ze względu na konieczność przetłumaczenia tekstu, szczególnie na szwedzki i fiński, oczekuje się, że Karta pojawi się dopiero w sierpniu br.

Specjaliści Wspólnoty zwracają uwagę, że postępujący rozwój technologii pozwoli w najbliższym czasie na nieograniczoną transmisję dóbr chronionych prawami autorskimi dźwięku, głosu i obrazu.

"Nie chcemy ograniczać dostępu do różnorodnych mediów w globalnej wiosce - twierdzi proszący o anonimowość urzędnik Komisji - ale zależy nam na pełnej ochronie praw autorskich". Dodaje również, że obecnie nie chodzi wyłącznie o ochronę programów komputerowych, ale także filmów, koncertów i innych dzieł znanych artystów, które będą mogły być swobodnie wymieniane między użytkownikami.

Zielona Karta jest jedynie wstępem do opracowania konkretnych projektów legislacyjnych. W październiku i listopadzie zainteresowane strony będą mogły nadsyłać swoje opinie nt. dyrektyw zawartych w Karcie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200