Karty czipowe czy hasła?

Badania wykonane przez firmę Datamonitor sugerują, iż większość problemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach związanych jest ujawnianymi lub przejętymi hasłami.

Najnowsze badania Datamonitor pokazują, że 62 proc. przedsiębiorstw miało problemy związane z udostępnianie, "pożyczaniem" lub kradzieżą haseł w ramach organizacji. Badania przeprowadzono wśród 200 przedsiębiorstw ujawniły też, że jedynie 21 proc. respondentów wierzy, iż hasła zapewnią dostateczne uwierzytelnianie użytkownika w ich biznesie w ciągu następnych pięciu lat. Do tej pory większość użytkowników nadal używa haseł.

Raport "A new look at the ROI for enterprise smart card", opracowany przez Datamonitor na zlecenie ActivIdentity, zawiera omówienie badań, w których wzięło udział ponad 200 decydentów z różnych organizacji, w większości działających na terenie Europy. Respondenci byli pytani o główne czynniki, które mogłyby zmienić ich podejście do wdrożenia kart czipowych dla uwierzytelniania dostępu logicznego i fizycznego. W raporcie przeanalizowano przypadki konsolidacji różnych typów identyfikacji pracowników i zidentyfikowano podejścia do haseł oraz postrzegane korzyści z zastosowania kart czipowych.

Zobacz również:

Dwa najważniejsze wnioski z badań, to wspomniane 62 proc. przedsiębiorstw, które miały problemy z hasłami i 21 proc. uważających hasło za dostateczne zabezpieczenie. Kolejne ciekawe wnioski są następujące:

- Prawie 40 roboczogodzin tygodniowo można zaoszczędzić w badanych przedsiębiorstwach w wyniku zastosowania kart czipowych i SSO (jednokrotnej rejestracji).

- Przedsiębiorstwa wykorzystują na ogół różne systemy haseł dla aplikacji i baz danych, sieci i stacji roboczych co oznacza, że środki identyfikacji pracowników są nieefektywne.

- 80 proc. respondentów przyznaje, że karty czipowe mogą przynieść istotne korzyści dla ich organizacji.

- Większość respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa będą zmierzać w kierunku pojedynczego ID dla dostępu fizycznego i logicznego.


TOP 200