Karty AccessPro sprzęgają sieci LAN

Cisco Systems wprowadziła na rynek dwie karty linii AccessPro wyposażone w łącze ISDN, które po zainstalowaniu ich w komputerze PC pełnią rolę routera sprzęgającego odległe sieci LAN.

Cisco Systems wprowadziła na rynek dwie karty linii AccessPro wyposażone w łącze ISDN, które po zainstalowaniu ich w komputerze PC pełnią rolę routera sprzęgającego odległe sieci LAN.

Jak dotąd Cisco umożliwia podłączanie sieci ISDN do dwóch swoich flagowych produktów: routerów dużej mocy typu "high end" rodziny 7000 i routerów regionalnych rodziny 4000.

Pierwszy model karty ma wbudowane porty ISDN i Ethernet, a drugi ISDN i Token Ring. Oba modele kart są wyposażone w 2 synchroniczne i 1 asynchroniczny port szeregowy oraz w łącze standardu lub EISA. Karta jest owocem porozumienia zawartego jeszcze w 1993 r. przez Cisco z firmą Microsoft, która zamierza instalować tego typu routery w środowiskach obsługiwanych przez jej serwery Windows NT Advanced Server. W środowiskach tych routery AccessPro mają sprzęgać odległe sieci LAN z siecią bazową.

Karty AccessPro są wyposażone w łącze ISDN typu BRI (Basic Rate Interface), które składa się z dwóch kanałów 64 Kb/s i jednego 16 Kb/s. Łącze takie pracuje dużo szybciej niż stosowane powszechnie łącza komutowane, które przesyłają dane z szybkością co najwyżej 28,8 Kb/s. Zaletą sieci ISDN jest też to, że są one dużo tańsze, niż łącza komutowane.

Karty AccessPro są już dostępne i kosztują: w wersji z portem sieci Ethernet od 2195 (ISA) do 3995 (EISA) USD, a z portem sieci Token Ring od 2695 (ISA) do 4495 (EISA) USD.


TOP 200