Karta pracy serwera

Program UPTIME.EXE pozwala administratorom mierzyć czas pracy i określić współczynnik dostępności Windows NT.

Program UPTIME.EXE pozwala administratorom mierzyć czas pracy i określić współczynnik dostępności Windows NT.

Microsoft udostępnił w internetowym serwisie WWW narzędzie Uptime Availability Tool, umożliwiające administratorom Windows NT 4.0 weryfikację dostępności serwerów pracujących w sieci.

Program UPTIME. EXE zajmuje zaledwie 45 KB i jest uruchamiany z linii poleceń Windows NT. Po wpisaniu nazwy lub numeru IP serwera pracującego w sieci podaje czas, jaki upłynął od ostatniego restartu serwera (dni, godziny, minuty). Uruchomienie z dodatkowymi parametrami umożliwia zdalne analizowanie logów systemowego i aplikacyjnego serwera i podaje dokładne informacje o wszystkich restartach systemu, czasie wyłączenia i ponownego włączenia. Na podstawie tych danych wylicza procentową dostępność systemu oraz średni czas pracy między wyłączeniami. W końcowym raporcie wskazuje liczby: restartów wymuszonych przez administratora, wykonanych z powodu wyświetlenia niebieskiego ekranu z informacją o krytycznym błędzie systemu lub ile razy wystąpiły krytyczne błędy w pracy aplikacji.

Narzędzie jest przydatne wyłącznie przy założeniu, że logi systemowe przechowują archiwalne dane (im więcej, tym lepiej). Jeśli są one regularnie sprawdzane i czyszczone (co jest zalecaną praktyką), to UPTIME.EXE nie zgromadzi pożytecznych dla administratora informacji o dostępności systemu.

UPTIME.EXE pracuje z Windows NT 4.0 z czwartym zestawem poprawek oraz z wersją beta 3 systemu Windows 2000. Wraz z Service Pack 4 wprowadzono mechanizm o nazwie heartbeat, powodujący okresowe zapisywanie w rejestrach systemowych informacji o prawidłowej pracy NT, a także wskazanie różnicy w logu systemowym między standardowym zamknięciem a spowodowanym wystąpieniem błędu systemowego.

Największą wadą UPTIME. EXE jest brak możliwości równoczesnego odpytania wielu serwerów i łatwej konsolidacji wyników tych zapytań. Niemniej udostępnienie programu jest dużym udogodnieniem dla administratorów, którzy dotychczas musieli zapisywać logi systemowe w oddzielnych plikach, by później przesyłać je do arkuszy kalkulacyjnych w celu przeprowadzenia analizy dostępności.

Niestety nic nie wskazuje na to, by narzędzie o funkcjonalności zbliżonej do UPTIME.EXE ale pracujące w trybie graficznym, miało być dostarczone w finalnej wersji Windows 2000. Chociaż system ma zawierać możliwość równoczesnego zarządzania wieloma serwerami, to dostępna wersja beta 3 nie pozwala jeszcze centralizować zarządzania logami systemowymi.


TOP 200