Kariery myślenia przestrzennego

Znakomita większość współczesnych zastosowań technologii komputerowych wiąże się z obsługa rozmaitych baz danych. Wieleinformacji, przechowywanych w pamięci masowej mniejszych lub większych serwerów jest bezpośrednio powiązana z konkretną lokalizacją przestrzenną.

Znakomita większość współczesnych zastosowań technologii komputerowych wiąże się z obsługa rozmaitych baz danych. Wieleinformacji, przechowywanych w pamięci masowej mniejszych lub większych serwerów jest bezpośrednio powiązana z konkretną lokalizacją przestrzenną.

Przykładami takich "geograficznych danych" mogą być np. adresy odbiorców towaru z hurtowni, miejsca zamieszkiwania pacjentów skomputeryzowanego szpitala czy lokalizacje stacji benzynowych zapisane w komputerze centrali paliw.

Ogólnie wiadomo, że dopiero przedstawienie "danych geograficznych" w formie mapy pozwala na ich analizę i umożliwia np. podjęcie trafnych decyzji marketingowych - niestety takie "ułożenie" danych, aby mogły je zobrazować dostępne na rynku pakiety GIS, jest zwykle zabiegiem kosztownym i czasochłonnym.

Czynność taka określana mianem geokodowania (geocoding) przypisuje każdemu adresowi czy lokalizacji przestrzennej współrzędne geograficzne możliwe do wyświetlenia na ekranie w formie mapy numerycznej. Firmy, które dokupiły do swoich, od dawna aktualizowanych baz danych oprogramowanie typu GIS (Geographic Information Systems) musiały poczynić wiele nakładów w opracowanie odpowiednich technik wsadowych (batch-processing) w celu geokodowania rekordów danych. Pracę taką zwykle wykonują specjalizowane firmy zewnętrzne, w formie usług outsourcingowych.

Tymczasem dzięki nowej generacji produktów GIS wystarczy na serwerze zawierającym bazę geograficznych danych zainstalować mechanizm geokodowania (geocoding engine), który w sposób automatyczny geokoduje dane w czasie rzeczywistym, z szybkością setek tysięcy rekordów w czasie godziny.

Takie możliwości oferują najnowsze pakiety MapMaker firmy MapInfo Corp. oraz Atlas Geocoder firmy Strategic Mapping. Nowo opracowane geokodery potrafią automatycznie wyszukiwać dane geograficzne wśród rekordów współpracującej bazy danych. Do każdego, wynajdowanego przez mechanizm geokodowania adresu są dodawane współrzędne geograficzne przez co przestrzenne zobrazowanie danych w formie mapy jest wykonywane przy pomocy takiego oprogramowania na bieżąco. Co więcej, dodany do bazy danych nowy rekord adresowy jest geokodowany w sposób automatyczny.

Zarówno pakiet MapMaker jak i Atlas Geocoder współpracują z dołączonym do tych pakietów dyskiem CD-ROM, na którym w sposób mocno skompresowany zapisane są wszystkie adresy (ulice, kody pocztowe, inne dane przestrzenne oraz dane demograficzne) występujące na całym (!) obszarze USA. O jakości nowych algorytmów kompresji danych niech świadczy fakt, że poprzednio do zapisania tej właśnie treści niezbędnych było aż 12 dysków CD-ROM.

Jeden z użytkowników wersji beta pakietu MapMaker powiedział - "wystarczy, że uruchomię program przed wyjściem na lunch. W tym czasie tysiące zgeokodowanych danych pojawi się na moim komputerze w formie mapy numerycznej."

Nowe geokodery

Firma MapInfo Corp. wchodzi na rynek ze swoim produktem MapMaker w połowie czerwca br. Obok oprogramowania geokodującego pakiet ten zawiera słownik ulic i adresów z terenu USA zapisany na pojedynczym dysku CD-ROM. Program pracuje na platformie Windows 3.x oraz Unix dla sprzętu HP i Sun. Szybkość geokodowania danych szacuje się na 100 do 160 tys. rekordów w czasie godziny. Cena pakietu MapMaker oraz adresowego dysku CD-ROM dla całego obszaru USA wynosi ok. 10 tys USD (lub ok. 2 tys USD wraz z dyskiem CD-ROM zawierającego dane z 8 obszarów USA). Adresowe dyski CD-ROM będą uaktualniane dwa razy do roku.

Firma Strategic Mapping rozpoczęła sprzedaż pakietu Atlas Geocoder SDK na początku czerwca br. Jest to pakiet, który można będzie dołączyć do aplikacji wyświetlającej informację w formie mapy numerycznej. Szybkość geokodowania danych wynosi w tym przypadku od 300 do 400 tys rekordów w czasie godziny. Pakiet Atlas Geocoder SDK można będzie kupić (zależnie od zestawu opcji i narzędzi) począwszy od ok. 2,5 tys USD.

Zarówno MapMaker jak i Atlas Geocoder obok podstawowego oprogramowania geokodującego zawierają cały zestaw narzędzi typu API dla programistów, którzy będą mogli realizować aplikacje korzystające np. z zalet architektury klient/serwer.

Niestety, dużym utrudnieniem dla dalszego rozpowszechnienia omawianych aplikacji może być brak tanich, ogólnie dostępnych baz danych, zawierających dane adresowe i demograficzne dla obszarów położonych poza Ameryką Północną. Dane adresowe, dokładne plany ulic oraz dane demograficzne zawarte na dysku CD-ROM, który oferuje MapInfo pochodzą z baz danych prowadzonych przez U.S. Postal Office oraz Census Bureau (organizacja zajmująca się spisem ludności USA).

Przedstawiciele firmy Datatech, zajmującej się badaniem i analizą rynku komputerowego uważają, że "już wkrótce zobrazowanie danych w formie mapy będzie równie popularne co obecne arkusze kalkulacyjne". Datatech szacuje, że rynek związany z narzędziami geokodującymi wzrośnie w roku bieżącym o 25% do wielkości 176 mln USD.

GIS dla Windows i świata PC

Tymczasem wielcy producenci popularnych programów dla Windows i PC także zauważyli rosnącą koniunkturę dla myślenia przestrzennego i dołączają do treści swoich aplikacji podstawy systemów GIS.

Microsoft Corp. w porozumieniu z MapInfo Corp. dołączy wkrótce moduł mapy numerycznej do kolejnych wersji arkusza Excel. Lotus Development Corp. już połączył swe wysiłki ze Strategic Mapping Inc. w podobnym celu zintegrowania produktu GIS do arkusza kalkulacyjnego 1-2-3. Także Novell integruje mapowy moduł firmy Strategic Mapping Inc. z opracowywanym arkuszem Quattro Pro for Windows 95.

Wiceprezes marketingu firmy MapInfo, Randy Drawas powiedział, że "obecnie jest ok. 400 tys. użytkowników systemów GIS. Po dołączeniu tej technologii do produktów Microsoft liczba ta może się zwiększyć do 11 mln w czasie jednego roku. Przed producentami GIS otworzą się całkiem nowe możliwości".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200