Karen złożył wniosek o dopuszczenie na CeTO

Pod dwóch nieudanych próbach dopuszczenia akcji Karen Notebook na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, zarząd spółki złożył dzisiaj (19 października) wniosek o dopuszczenie jej spółki do obrotu na rynku pozagiełdowym CeTO. Wnioskiem objętych jest ok. 5,1 mln akcji serii C, D i E.

Pod dwóch nieudanych próbach dopuszczenia akcji Karen Notebook na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, zarząd spółki złożył dzisiaj (19 października) wniosek o dopuszczenie jej spółki do obrotu na rynku pozagiełdowym CeTO. Wnioskiem objętych jest ok. 5,1 mln akcji serii C, D i E.


TOP 200