Karen pozbywa się kolejnych spółek

W ramach trwającego procesu restrukturyzacji firma sprzedała 100% akcji spółki zależnej Tent SA. Powodem zbycia akcji był brak perspektyw rozwoju spółki oraz straty poniesione przez Tent w roku bieżąc...

W ramach trwającego procesu restrukturyzacji firma sprzedała 100% akcji spółki zależnej Tent SA. Powodem zbycia akcji był brak perspektyw rozwoju spółki oraz straty poniesione przez Tent w roku bieżącym i ubiegłym. Łączna wartość transakcji wyniosła 125 tys. zł. Nabywcą akcji jest osoba prywatna, która uprzednio zakupiła od Karenu 100% akcji spółki Ramzes.

Zobacz również:


×