Karen na CeTO

Akcje Karen Notebook zostały dopuszczone wczoraj (26 października) do obrotu na rynku pozagiełdowym CeTO (Centralna Tabela Ofert). Do obrotu dopuszczono łącznie ok. 5,1 mln akcji spółki.

Akcje Karen Notebook zostały dopuszczone wczoraj (26 października) do obrotu na rynku pozagiełdowym CeTO (Centralna Tabela Ofert). Do obrotu dopuszczono łącznie ok. 5,1 mln akcji spółki.

Kierownictwo CeTO zobowiązało zarząd Karen Notebook do przekazania przed rozpoczęciem obrotu akcjami na tym rynku, raportu bieżącego informującego o stanie spółki, w tym o aktualnym stanie postępowań przed sądami i organami pozasądowymi, w których spółka jest stroną.