Kara za oszustwa komputerowe

W Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt zmian kodeksu karnego, który proponuje m.in. karanie za oszustwo komputerowe, zaliczone do nowego rodzaju przestępstw gospodarczych.

W Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt zmian kodeksu karnego, który proponuje m.in. karanie za oszustwo komputerowe, zaliczone do nowego rodzaju przestępstw gospodarczych.

Art. 283 par. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ukształtowanie programu komputerowego, włączanie do pamięci komputera niewłaściwych lub niepełnych informacji albo przez inne oddziaływanie na przetwarzanie informacji wpływa na wynik opracowania, powodując tym szkodę majątkową innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Projekt wprowadza również karalność za niszczenie mienia (art. 285) w postaci zapisu elektronicznego lub magnetycznego (albo jego zmiany bez upoważnienia). W tym przypadku naruszający prawo ma podlegać takiej samej karze jak w art. 283, par. 1.


TOP 200