Kanały zjednoczone

Meru Networks opracowała technologię umożliwiającą jednoczesną transmisję danych we wszystkich kanałach sieci 802.11a/b/g.

Meru Networks opracowała technologię umożliwiającą jednoczesną transmisję danych we wszystkich kanałach sieci 802.11a/b/g.

Meru Networks zaprezentowała rodzinę stacji bazowych określanych jako przełączniki radiowe (radio switch), które umożliwiają jednoczesną transmisję danych w odpowiednio: 4, 8 lub 12 kanałach sieci bezprzewodowych IEEE 802.11a/b/g.

Modele RS-4000, RS-8000 i RS-12000 są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w sieciach WLAN wymagających szczególnie dużej przepustowości lub obsługujących dużą liczbę użytkowników bezprzewodowych systemów VoIP.

Inteligencja + sprawna antena

Urządzenia Meru Networks są wyposażone w jedną, specjalnie zaprojektowaną antenę dookolną i pełnią rolę uniwersalnych stacji dostępowych pracujących w pasmach 2,4 GHz (802.11b/g) i 5 GHz (802.11a). Urządzenia Meru z serii RS obsługują od 3 kanałów (tyle udostępnia standard 802.11b) do 12 kanałów (802.11a w wersji amerykańskiej). Wykorzystują one wbudowane mechanizmy "inteligentnego" sterowania wieloma jednoczesnymi połączeniami, a także system kontroli i zarządzania priorytetami transmisji umożliwiający niezakłócone przesyłanie danych strumieniowych, jak głos lub wideo. Prawdziwą "innowacją" jest możliwość wykorzystania wszystkich kanałów jednocześnie - jeśli kanał jest aktualnie zajęty przez jedno urządzenie klienckie, stacje bazowe po prostu nie odpowiadają na żądania dostępu generowane przez pozostałe urządzenia. Najważniejszym elementem systemu - przesądzającym o jego dużej pojemności jest zaprojektowana przez Meru antena, umożliwiająca jednoczesne wysyłanie i odbieranie sygnałów w wielu kanałach bez powstawania interferencji zakłócających transmisję.

Przy wykorzystaniu dodatkowego modułu radiowego przełączniki Meru RS można łączyć, tworząc jedną, spójnie zarządzaną sieć składającą się z maksymalnie 150 urządzeń.

Prawdziwy przełącznik

Rozwiązanie opracowane przez Meru Networks zasadniczo różni się od systemów zarządzanych przez centralny przełącznik i w których stacje bazowe pełnią jedynie rolę modemów z antenami. Wręcz przeciwnie, Meru RS nie są odchudzonymi, ale bardzo rozbudowanymi stacjami bazowymi. Urządzenia Meru mają taki sam, standardowy zasięg co standardowe stacje WiFi. Liczba stacji niezbędnych do pokrycia określonego obszaru jest w obu przypadkach podobna, tyle że urządzenia Meru RS umożliwiają nawet 12-krotne zwiększenie dostępnego pasma przenoszenia, a więc liczby jednoczesnych użytkowników.

Meru Radio Switch mają pojawić się na rynku USA w sierpniu br., a niedługo później także w Europie, nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać dystrybucja po tej stronie Atlantyku. Ceny będą zaczynać się od 1,8 tys. USD za model RS-4000 i ok. 3 tys. USD za RS-8000.

Wzrost popularności sieci bezprzewodowych może już wkrótce spowodować poważne problemy z ich funkcjonowaniem w obszarach, gdzie liczba niezależnych instalacji jest duża, jak np. w biurowcach. Na razie problem ten pojawia się rzadko, ale to może się szybko zmienić. Ponieważ pasmo 2,4 GHz nie jest regulowane, formalna kontrola i zapobieganie tego typu sytuacjom mogą być trudne.


TOP 200