Kanadyjski optymizm

Badanie przeprowadzone wśród menedżerów IT w kanadyjskich firmach pokazuje, że perspektywy dla rynku IT, jawią się im lepiej niż przed rokiem.

34% menedżerów IT spodziewa się, że budżety ich działów będą w tym roku wyższe w porównaniu z rokiem 2001. Jednocześnie 42% respondentów spodziewa się, że wydatki na IT w ich firmach pozostaną co najmniej na poziomie z poprzedniego roku. Wyniki te mogą być mniej zaskakujące, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż większość firm chce wzmocnić swoje systemy bezpieczeństwa. Z badań wynika, że kwestie bezpieczeństwa mogą być jednym z ważniejszych elementów w dochodach rynku IT.

Większość specjalistów IT zgadza się jednak, że na powrót prawdziwej koniunktury trzeba będzie poczekać co najmniej do 2003 roku.