Kampania informatyczna

Mimo kryzysu sektora cukrowniczego, Cukrownia Ropczyce inwestuje, wyłącznie z własnych funduszy, ok. 1 mln zł rocznie w rozwój infrastruktury i systemów informatycznych.

Mimo kryzysu sektora cukrowniczego, Cukrownia Ropczyce inwestuje, wyłącznie z własnych funduszy, ok. 1 mln zł rocznie w rozwój infrastruktury i systemów informatycznych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w Cukrowni Ropczyce obniżono koszty działalności, a zainwestowany w nie kapitał zwróci się w niecały rok. "Od dwóch lat rodzimy przemysł cukrowniczy ponosi straty. Nie możemy czekać na lepsze czasy, dryfując bez strategii" - mówi Jan Snakowski, główny konsultant ds. informatyki w Cukrowni Ropczyce, jednej z dwóch największych polskich firm tej branży. Dodatkowe, choć niewymierne korzyści ma przynieść reforma kontrollingu.

Do trzech razy sztuka

Cukrownia Ropczyce zainstaluje m.in. system poczty elektronicznej GroupWise i oprogramowanie do zarządzania Z.E.N.Works. "Atrakcyjne jest dla nas uzyskanie przez pracowników dostępu do informacji przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i bezpieczeństwa" - mówi Jan Snakowski. Intranet połączy najpierw, jako sieć LAN, 80 stacji roboczych Cukrowni Ropczyce, wyposażonych w Windows 95.

Firma zamierza stworzyć sieć rozległą, która w pierwszej kolejności połączy stałymi łączami światłowodowymi centralę z jednostkami zależnymi (firmą handlową, zakładem produkującym słodycze i cukrownią we Włostowie). Liczba spółek zależnych zwiększy się najprawdopodobniej w tym roku o dwie kolejne cukrownie: w Przeworsku i Częstocicach. Jednym z elementów oferty dotyczącej przejęcia udziałów w obu firmach jest budowa systemów informatycznych. Wszystkie zakłady połączy sieć ISDN, oferowana przez Telekomunikację Polską S.A., której działanie jest obecnie testowane w Cukrowni Ropczyce.

Burak z Internetu

Dane z co najmniej 30 punktów skupu (z odległości do 150 km od cukrowni) będą, po raz pierwszy w tym roku, przesyłane przez Internet z wykorzystaniem napisanych w technologii Oracle'a aplikacji zainstalowanych na komputerach przenośnych. Około trzydziestu takich komputerów firma zakupi w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy. W ten sposób z cukrownią będą łączyć się tzw. "mobilni agenci", zajmujący się obsługą skupu buraka cukrowego. Wszelkie straty ponoszone podczas transportu i magazynowania bardzo wrażliwego i nietrwałego buraka oznaczają znaczny wzrost kosztów.

"Dotychczas stosowaliśmy, w największych punktach skupu, komputery PC z drukarkami i czytnikami kodów. Jest to jednak zbyt drogie rozwiązanie, ze względu na sezonowość skupu buraka cukrowego" - ocenia Jan Snakowski. "Notebooki będzie można, po zakończeniu skupu, wykorzystać do innych celów" - dodaje. Nowością będzie także wykorzystanie do transmisji danych telefonów komórkowych GSM.

Promotor informatyki

Cukrownia w Ropczycach chce promować stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w zakładach cukrowniczych, przede wszystkim w południowej Polsce. Cukrownie mogłyby wspólnie zorganizować sieć handlową, wspólnie prezentować ofertę. Ropczyce będą proponować innym firmom odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wspomagający zarządzanie system ConcordeXAL zastosowano w firmie ze względu na dobrą relację ceny do oferowanych funkcji. Concorde ma istotną dla firmy opcję księgowania równoległego, dzięki której spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej mogą operować wspólnymi słownikami, tabelami itd. Oprócz elementów finansowych i logistycznych, do których wprowadza się teraz dane, firma zakupiła moduły zarządzania środkami trwałymi, kadrowo-płacowy i projektowy. Na wykorzystanie w Ropczycach będzie musiał poczekać mechanizm MRP. "Oczywiście chcemy wdrożyć MRP jak najszybciej, jednak obecnie zajmują nas ważniejsze, naszym zdaniem, projekty" - mówi Jan Snakowski. Firma wytwarza jeden główny produkt, a więc planowanie zasobów materiałowych nie jest tak skomplikowane, jak w przedsiębiorstwach większości innych branż.

W realizacji projektów informatycznych Cukrownia Ropczyce, dysponująca nielicznym personelem informatycznym, opiera się na zewnętrznych dostawcach produktów i usług - firmach Arma i Seth z Rzeszowa oraz Inwar z Sieradza.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200