Kamera, monitor i...

Chcąc wyeliminować czynnik ludzki, potencjalnie najsłabsze ogniwo w łańcuchu dozoru i ochrony terenu firmy, należy skorzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii - systemów analizy wizji.

Skuteczna ochrona pomieszczeń i terenu zewnętrznego firmy przed nieautoryzowanym dostępem jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. W zależności od rozmiaru obszaru podlegającego ochronie można jednak stosować rozmaite strategie rozwiązania problemu. Jednym ze sposobów zabezpieczenia obiektu jest zatrudnienie pracowników ochrony, poprzez wynajęcie firmy zewnętrznej posiadającej stosowne doświadczenie i kompetencje. Innym jest użycie zaawansowanych rozwiązań technologicznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia inżynierii przetwarzania danych. Każda z tych możliwości posiada szereg zalet i wad, dlatego decyzję o wyborze któregokolwiek bądź kilku z rozwiązań należy dokładnie rozważyć w oparciu o własne potrzeby.

Podstawowa stosowana kontrola

W niewielkich oddziałach większych przedsiębiorstw oraz firmach sektora MSP, teren podlegający kontroli ogranicza się do kilku - kilkunastu pomieszczeń, kilkunastu stanowisk roboczych i ewentualnie parkingu. W takich firmach stosowana jest podstawowa kontrola dostępu (która często sprowadza się do uczynienia odpowiedzialnymi za klucze wybranych osób) w połączeniu z dozorem firmy ochroniarskiej w godzinach zamknięcia biura. Rozwiązanie to ma oczywiste wady - opiera się na czynniku ludzkim, który bywa zawodny, a konsekwencją pozostawienia klucza bez dozoru w ogólnie dostępnym miejscu na krótką chwilę może być wykonanie odcisku tegoż klucza i jego duplikatu. Klucz może zostać także skradziony.

Dozór - często zdalny, choć coraz częściej systemy alarmowe konfigurowane są do powiadamiania usługą SMS o incydentach - potrzebuje czasu na reakcję i dojazd. Takie podejście, oprócz niskiej ceny, oferuje również niski poziom bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązania charakteryzują się również małą skalowalnością - system będzie się sprawdzał do pewnego rozmiaru granicznego, powyżej którego skuteczność dozoru spada powyżej akceptowalnego poziomu z uwagi na powierzchnię terenu objętego monitoringiem.

Czujne oko kamery

Nieco lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie kamer przemysłowych aktywowanych czujnikami ruchu oraz założenie centrali monitoringu z bieżącym podglądem i rejestracją obrazu. Zasada działania takiego zestawu zabezpieczeń jest odmienna od wskazanego powyżej: kamery przekazują obraz do centrali (zwykle stosuje się jeden lub więcej monitorów z podzielonym obrazem), a w przypadku uruchomienia czujnika ruchu włącza się nagrywanie. Pracownik ochrony obecny na miejscu ma w razie potrzeby możliwość zareagowania osobiście lub wezwania odpowiednich służb. System tego typu łączy się często z obszarową kontrolą dostępu stosując zamki kodowe lub drzwi otwierane za pomocą karty zbliżeniowej, co pozwala dodatkowo wydzielić obszary o określonych priorytetach dostępu.

Pomimo zdecydowanie lepszej kontroli i o wiele wyższego poziomu bezpieczeństwa, takie systemy ochrony są skuteczne tylko do pewnego momentu, po którym konieczność śledzenia zbyt wielu obrazów na zbyt wielu ekranach powoduje spadek wydajności (opłacalności) zabezpieczenia. Czujniki ruchu mogą być niestety uruchamiane przypadkiem (choćby przez rośliny poruszane wiatrem czy większe zwierzęta, np. psy). Poważną wadą wszystkich prezentowanych powyżej koncepcji ochrony terenu jest niemożność ich stosowania powyżej pewnego poziomu rozbudowy infrastruktury, z uwagi na zbyt dużą ilość informacji koniecznych do przeanalizowania przez pracowników ochrony.


TOP 200