Kameleon ASIMS

Funkcjonalność i konfigurację systemu wspomagającego zarządzanie ASIMS+ można zmieniać praktycznie dowolnie i praktycznie bez udziału programisty.

Funkcjonalność i konfigurację systemu wspomagającego zarządzanie ASIMS+ można zmieniać praktycznie dowolnie i praktycznie bez udziału programisty.

Kameleon ASIMS

Krzysztof Kuśnierz, inżynier w Supra sp. z o.o., jeden z twórców ASIMS+

System wspomagający zarządzanie ASIMS+ rozwijany przez niewielką krakowską firmę Supra pozornie nie jest niczym wyjątkowym - obsługuje finanse, księgowość, środki trwałe, kadry i płace, gospodarkę magazynowa... nic nowego. To mało znane rozwiązanie ma jednak znacznie więcej możliwości: system obsługuje produkcję zleceniową i procesową, dystrybucję, import i sprzedaż eksportową oraz skład celny wraz z rejestracją i rozliczaniem dokumentów SAD, a także budżetowanie i kontroling, a nawet billing energii elektrycznej i ciepła.

Rozległy zakres funkcjonalny to efekt doświadczeń wdrożeniowych w dużych przedsiębiorstwach. Użytkownikami systemu są m.in. MPEC Kraków SA, Philip Morris, Firma Chemiczna Dwory SA i Rieber Foods Polska SA. Samo doświadczenie bez odpowiednich narzędzi to jednak za mało. Główny sekret systemu ASIMS+ - elastyczność - leży w technologii.

W słowniki zbrojny

W przeciwieństwie do większości producentów oprogramowania Supra nie tworzy gotowych zestawów funkcji, lecz posługuje się samodzielnie opracowanym tzw. dynamicznym generatorem aplikacji. Technologia ta ma wiele zalet, z których największe to łatwość i szybkość modyfikowania oprogramowania bez uszczerbku na jakości czy integralności.

U podstaw ASIMS+ leży repozytorium pojęć biznesowych, takich jak konto, dekret, magazyn, dokument (np. księgowy, magazynowy) oraz ich wzajemne relacje. Na tej podstawie, przy użyciu zestawu dedykowanych narzędzi, jest tworzona struktura bazy danych oraz praktycznie cały interfejs użytkownika. Każda zmiana w repozytorium pojęć (wykonywana przez edycję pliku konfiguracyjnego) powoduje automatyczną modyfikację struktury bazy danych, jak również zmiany w wyglądzie interfejsu użytkownika - bez ingerencji programisty. Klient otrzymuje więc system, który może łatwo dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Wygląd interfejsu ponadto zależy od zakresu uprawnień - dynamicznie generowany interfejs np. wyświetla lub ukrywa niektóre pola.

Kameleon ASIMS

Schemat logiczny systemu ASIMS+

Oczywiście system nie powstaje bez udziału programistów. Ich rola sprowadza się jednak do uzupełniania repozytorium pojęć i tworzenia funkcjonalności biznesowej. Tu kolejna ciekawostka. Supra opracowała własny metajęzyk o nazwie Supra 5GL będący istotnym rozszerzeniem języka Informix 4GL. Dzięki niemu programista nie skupia się na niuansach kodowania na niskim poziomie, lecz na opisie interakcji między obiektami biznesowymi. Spójność pojęciową i logiczną między zawartymi w repozytorium pojęciami a kodem tworzonym za pomocą metajęzyka zapewnia specjalizowany komponent. Po skompilowaniu kodu Supra 5GL (z uwzględnieniem ewentualnych zmian w repozytorium) system składa się z pojedynczego pliku wykonywalnego i bazy danych.

System mało wybredny

Fakt, że cały system zawiera się w jednej, zwartej aplikacji, zmniejsza koszty związane z jego administrowaniem. Posługiwanie się metajęzykiem, a także dynamicznym generatorem aplikacji przynosi dużą zwięzłość kodu - dotychczasową funkcjonalność ASIMS+ zawarto w ok. 400 tys. linii kodu. To z kolei przekłada się na relatywnie niewielkie wymagania sprzętowe. Przykładowo system wdrożony w firmie Rieber Foods Polska (80 użytkowników pracujących jednocześnie, ok. 200 zdefiniowanych) wykorzystuje 4-procesorowy serwer intelowski z 4 GB RAM. Dwory SA w Oświęcimiu: ok. 120 użytkowników pracujących jednocześnie (ok. 300 zdefiniowanych) - 4-procesorowy serwer Sequent Numa z 2 GB RAM.

ASIMS+ działa w architekturze scentralizowanej, tzn. aplikacja i baza danych pracują na jednym bądź kilku serwerach, natomiast użytkownicy łączą się z systemem poprzez sesje terminalowe (np. telnet, ssh). Jednocześnie użytkownik może korzystać z systemu poprzez interfejs graficzny Windows. Klient Windows zintegrowany z pakietem Microsoft Office umożliwia m.in. eksport danych do programu Excel oraz tworzenie dokumentów seryjnych w edytorze Word, pobierających dane z bazy systemu ASIMS+, np. umowy o pracę, karty stanowiskowe itp. ASIMS+ ma także moduł współpracujący z serwerem WWW i serwerami aplikacji (Tomcat lub WebSphere).

Dzięki integracji z technologią Supra MDC - Multi Database Connectivity, ASIMS+ może współpracować z kilkoma bazami danych: Informix Dynamic Server, IBM DB2 UDB i Oracle. Aplikacja działa na platformach Solaris, AIX, SCO UnixWare, HP-UX, Dynix/ptx, Digital Unix i Linux. Firma planuje przeniesienie rozwiązania na platformę Windows 2000/SQL Server 2000 w celu udostępnienia systemu ASIMS+ mniejszym przedsiębiorstwom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200