Kadry na dobry początek

Polski oddział Deloitte & Touche otworzył centrum świadczące usługi outsourcingu kadr i płac z wykorzystaniem systemu SAP.

Polski oddział Deloitte & Touche otworzył centrum świadczące usługi outsourcingu kadr i płac z wykorzystaniem systemu SAP.

Kadry na dobry początek

<b>Ewa Banachowicz</b>, Starszy Menedżer w Dziale Managenent Consulting Deliotte & Touche

Oferta polskiego oddziału Deloitte & Touche jest skierowana do firm zatrudniających powyżej 500 osób, o rozproszonej strukturze terytorialnej. "W ich przypadku outsourcing płac jest najbardziej opłacalny" - przekonuje Ewa Banachowicz, starszy menedżer w dziale Management Consulting Deloitte & Touche sp. z o.o. Firma zamierza świadczyć usługi związane z naliczaniem płac i obsługą kadr.

Do naliczania płac jest wykorzystywany moduł HR systemu SAP R/3. Obecnie spółka rozlicza w tym systemie jednego klienta - przedsiębiorstwo produkcyjne średniej wielkości. W toku są jednak negocjacje z klientami z całej Europy Środkowej i Wschodniej. Z czasem Deloitte & Touche chce poszerzyć działalność o inne usługi związane z zarządzaniem kadrami, a nawet wykraczające poza nie. Rozważa m.in. pomysł zaoferowania w tym modelu obsługi księgowej dużych firm.

Modny temat

Deloitte & Touche jest kolejną firmą, która angażuje się w outsourcing kadrowo-płacowy. Świadczeniem podobnych usług zajmują się m.in. , Payroll Processing, Contract Administration, JobCenter oraz wiele mniejszych spółek i biur księgowych. Oferują one usługi, począwszy od prostego naliczania płac, po oferowanie dostępu do systemów wspomagających zarządzanie personelem, w którym są realizowane funkcje związane z "miękkim HR", takie jak zarządzanie szkoleniami czy planowanie ścieżek kariery. "Tym interesują się np. firmy, które korporacyjnie używają systemu ERP, jednak z jakichś względów nie chcą inwestować w zakup spolonizowanego modułu do zarządzania personelem. Mogą wtedy zlecić te funkcje firmie zewnętrznej" - mówi Magdalena Aleksandrowicz, dyrektor firmy Contract Administration sp. z o.o., która także wykorzystuje system SAP do naliczania płac.

Z outsourcingu płac korzysta kilkaset przedsiębiorstw różnej wielkości, zatrudniających ogółem 150-200 tys. pracowników. Przeważają wśród nich firmy z kapitałem zagranicznym. Według opinii spółek zajmujących się naliczaniem płac, polskie firmy wciąż odczuwają bezpodstawny lęk przed utratą kontroli nad newralgicznymi danymi kadrowymi.


TOP 200