Kadry i detal

Specjalizacja we wdrażaniu systemu ERP w określonych branżach to recepta na sukces kierownictwa sopockiego LST.

Specjalizacja we wdrażaniu systemu ERP w określonych branżach to recepta na sukces kierownictwa sopockiego LST.

LST zamierza specjalizować się w rozwiązaniach kadrowo-płacowych oraz wspomagających dystrybucję i handel detaliczny. Skupienie działalności na wdrażaniu systemów wspomagania zarządzania w kilku branżach, a następnie rozszerzanie oferty o produkty uzupełniające funkcjonalność systemu ERP ma być najlepszą strategią rozwoju dla małych partnerów SAP. "Otwierają się przed nami nowe perspektywy rozwoju, ponieważ w bardzo interesującej nas branży handlu detalicznego pojawia się nowy produkt - SAP Retail" - mówi Karol Doerffer, prezes sopockiego LST.

Rozszerzanie oferty

Zarówno w przypadku rozwiązań kadrowo-płacowych, jak i dla handlu detalicznego są to moduły na polskim rynku niezbyt znane. Decyzję o specjalizacji w ich wdrażaniu podjęto ze względu na dobre efekty dotychczasowej pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem. LST podjęła działania mające na celu zapewnienie integracji oferowanych aplikacji z systemem SAP R/3 i SAP Retail. Do aplikacji tych należą: produkty IBM i francuskiej firmy Logali, wspomagające zarządzanie logistyczne w supermarketach, a także aplikacja Signo 98 wspierająca pracę przedstawicieli handlowych.

LST zakończył również polonizację certyfikowanego przez SAP AG systemu X/TIME do rejestracji czasu pracy, niemieckiej firmy GFOS GmbH. Pierwszy, referencyjny w Polsce klient tego systemu to ABB Elta. Firma kończy polonizację, przejętego od niemieckiego partnera, systemu AproPOS do obsługi systemów kasowych, współpracuje także z firmą Copa, autorem rozwiązania branżowego systemu R/3 dla firm produkujących i sprzedających napoje.

LST planuje wykorzystanie doświadczeń branżowych z wdrażania specjalistycznych systemów w implementacji elementów R/3, a także promowanie ich jako rozwiązania skutecznie uzupełniające ofertę. "Choć nasze działania zmierzają w kierunku oferowania tych produktów wraz z systemem SAP R/3, będziemy sprzedawać je i wdrażać także oddzielnie" - mówi Karol Doerffer.

Samodzielnie w 1999 r.

LST to skrót od słów: logika, systemy, technologia. Profil działalności firmy, założonej przez Karola Doerffera, od początku był rezultatem wcześ-niejszej pracy jej prezesa. Od kilku lat LST daje się poznać m.in. jako podwykonawca w pracach prowadzonych przez innych, większych partnerów SAP. Na ten rok prezes spółki zapowiada podpisanie pierwszego kontraktu, w którym LST będzie figurował jako firma samodzielnie prowadząca wdrożenie. W przyszłości nie jest wykluczone uzupełnienie oferty produktów i usług LST. "Docelowo przychody z działalności integratorskiej w zakresie SAP R/3 i oprogramowania komplementarnego mają stanowić ponad 80%" - deklaruje Karol Doerffer.

Nowa strategia LST nie oznacza przerwania prac nad własnym oprogramowaniem, już od dłuższego czasu rozwijanym we własnym zakresie, przeznaczonym dla spółdzielni mieszkaniowych. Firma z pewnością w tym roku zwiększy zatrudnienie co najmniej o 10 osób. Rekrutacja pracowników wiąże się przede wszystkim z poszerzeniem działalności związanej z oprogramowaniem kadrowo-płacowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200