Kadry

Janusz Zawiła-Niedźwiecki jest nowym dyrektorem handlowym w ABG Ster-Projekt SA.

Janusz Zawiła-Niedźwiecki jest nowym dyrektorem handlowym w ABG Ster-Projekt SA.

Kadry

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

"Przez lata tworzyłem informatykę od strony użytkowników technologii, teraz próbuję wykorzystać zdobytą wiedzę u dostawców technologii" - mówi dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Przez kilka lat odpowiadał za IT w Giełdzie Papierów Wartościowych. Był członkiem zarządu w PZU SA i prezesem w PZU-CL Agent Transferowy SA. De facto na stronę dostawców rozwiązań informatycznych przeszedł zanim podjął pracę w ABG Ster-Projekt. Poprzednio był dyrektorem warszawskiego oddziału Talex SA. Jest adiunktem w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Kadry

Włodzimierz Marciński

Włodzimierz Marciński, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, otrzymał nagrodę NASK im. prof. Tomasza Hofmokla. Został nagrodzony za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Doceniono jego wkład w opracowanie projektu i doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o informatyzacji.

Prof. Marciński od lipca 2004 r. do października br. odpowiadał w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji - nieistniejącym już - za koordynowanie i nadzorowanie procesu informatyzacji administracji rządowej.

Carly Fiorina wraca do informatyki. Była prezes HP wejdzie w skład zarządu firmy Cybertrust, specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa. Spółka powstała w 2004 r. w wyniku fuzji firm BeTrusted i TruSecure.

Tod Nielsen jest nowym dyrektorem generalnym Borland Software. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w firmach Microsoft, BEA Systems i Oracle.

Eugeniusz Wróbel został sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Jest adiunktem w zakładzie Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. W ub.r. kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 90. był wicewojewodą katowickim.


TOP 200