Kadry

Filip Szanduła, dyrektor pionu inwestycji kapitałowych w Softbank SA, został odwołany z zarządu spółki. Nowym członkiem zarządu został Bohdan Garstecki.

Robert Konstanty, dotychczasowy wiceprezes zarządu Optimus SA, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Jerzy Karney został nowym członkiem zarządu Apexim SA. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych tej uczelni. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. instrumentów dłużnych w Raiffeisen Centrobank Polska SA.

Stephen Benford objął stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych środkowoeuropejskiej centrali firmy Scala. Dotychczasowy wiceprezes ds. operacyjnych w regionie południowym Europy Środkowej i Wschodniej będzie zarządzał z Budapesztu działalnością operacyjną firmy w całym regionie. Z firmą Scala związany od 1996 r.


TOP 200