Kable specjalnej troski

Problemy z utrzymaniem fizycznego bezpieczeństwa istniejących sieci coraz częściej skłaniają inwestorów do zakupu bardziej wyrafinowanych pod względem wytrzymałości kabli i innych elementów systemu okablowania strukturalnego.

Problemy z utrzymaniem fizycznego bezpieczeństwa istniejących sieci coraz częściej skłaniają inwestorów do zakupu bardziej wyrafinowanych pod względem wytrzymałości kabli i innych elementów systemu okablowania strukturalnego.

Istnieje wiele środowisk pracy, w których instalacja standardowego okablowania strukturalnego jest niemożliwa lub nie zalecana. Przeciwwskazania te mogą wynikać z wielu powodów: zbyt dużego natężenia zewnętrznych pól elektromagnetycznych, wykorzystania okablowania w trudnych warunkach (np. wysoka wilgotność powietrza), wewnętrznych wymagań firmy w zakresie czystości, wytrzymałości i elastyczności konstrukcji wybranego rozwiązania itp. Producenci systemów okablowania strukturalnego próbują zaradzić temu na różne sposoby, dostarczając specjalistyczne rozwiązania kablowe do skutecznej ochrony przed działaniami czynników zewnętrznych.

Pogromcy króla Popiela

W firmach budujących nowe sieci strukturalne coraz bardziej popularne staje się okablowanie typu LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), oznaczane także jako LS0H i "H". Jego powłokę wykonano ze specjalnego plastiku, który - w odróżnieniu od klasycznych kabli w powłoce PVC - podczas spalania nie wydziela szkodliwych halogenków. Jego powłoka jest trudno palna i podczas pożaru emituje znikome ilości dymu.

Przekleństwem firm wprowadzających się do wyremontowanych budynków oraz hal produkcyjnych są gryzonie, które prędzej czy później przegryzą nowe instalacje kablowe. Walczy się z nimi na dwa sposoby: instalując okablowanie specjalnie zbrojone pancerzem metalowym lub też stosując okablowanie w powłoce zawierającej domieszki substancji negatywnie oddziałujących na doznania smakowe zwierząt. Większą popularnością cieszy się pierwszy sposób i chociaż okablowanie w pancerzu jest droższe, gwarantuje lepszą ochronę.

Warunki zewnętrzne

Często wrogiem kabli są także warunki atmosferyczne. Kable zainstalowane w eksponowanych miejscach, prowadzone na zewnątrz budynków lub w ziemi, muszą być dobrze zabezpieczone.

Kable napowietrzne bywają więc obleczone powłoką odporną na oddziaływanie promieni ultrafioletowych. Okablowanie przeznaczone do instalacji w ziemi jest zbrojone metalem i dodatkowo izolowane, by zredukować wpływ wilgotnego otoczenia. Są też dostępne odpowiednio izolowane kable światłowodowe przeznaczone do instalacji bezpośrednio w ziemi, bez konieczności prowadzenia ich w studzienkach kanalizacyjnych. Według zapewnień producenta, tego typu kable można bez dodatkowych zabezpieczeń zakopywać poniżej linii zamarzania ziemi. Znajdujące się w nich światłowody mają konstrukcję luźnej tuby - każde ich włókno jest zatopione w żelu, co podnosi jego bezpieczeństwo (w szczególności na gięcie i rozciąganie, a także odporność na zmianę temperatury zewnętrznej).

Czysto jak w szpitalu

Inną grupą okablowania strukturalnego są kable przeznaczone do instalacji w przedsiębiorstwach, mających duże wymagania pod względem czystości środowiska, w jakim te sieci mają działać. Dotyczy to głównie zakładów produkujących żywność, farmaceutyki i kosmetyki oraz szpitali.

Wysokie wymagania w tym przypadku są stawiane nie tylko okablowaniu, lecz także stosowanym złączom i innym elementom uzupełniającym. Elementy te wykonane są nie z metalu, lecz plastiku (ze względu na konieczność minimalizacji korozji). Nie mają one złączy skręcanych, a wciskane, co zapobiega gromadzeniu kurzu w szczelinach. Zewnętrzne kształty wszystkich gniazdek są profilowane tak, by nie osiadał na nich kurz i można było łatwo je umyć.

Zewnętrzne pola elektromagnetyczne

Wrogiem transmisji w sieciach komputerowych są również zewnętrzne pola elektromagnetyczne. W firmach, w których ich natężenie jest stosunkowo wysokie, zamiast standardowego okablowania typu UTP (nieekranowana skrętka) stosuje się skrętkę foliowaną FTP lub ekranowaną STP. Kable FTP i STP, dzięki lepszym parametrom transmisyjnym, mogą być stosowane także na większe odległości niż w przypadku okablowania UTP.

Najlepszą alternatywą dla okablowania miedzianego w przypadku silnego oddziaływania elektromagnetycznego jest zastosowanie światłowodów. Przesyłane nimi światło jest bowiem obojętne na to oddziaływanie.


TOP 200