$KST 2001$ z perspektywy tygodnia

W poniedziałek pisaliśmy o naszych smutnych wrażeniach z debaty operatorów poświęconej polskiemu $Prawu telekomunikacyjnemu$. Teraz chcemy powrócić jeszcze na chwilę do najważniejszych tematów i ekspozycji tegorocznego $Krajowego Sympozjum Telekomunikacyjnego$.

W poniedziałek pisaliśmy o naszych smutnych wrażeniach z debaty operatorów poświęconej polskiemu Prawu telekomunikacyjnemu. Teraz chcemy powrócić jeszcze na chwilę do najważniejszych tematów i ekspozycji tegorocznego Krajowego Sympozjum Telekomunikacyjnego.

Pierwsze próby polskiego UMTS

W Bydgoszczy Siemens i Era zaprezentowały połączenie wykonane w technologii UMTS. Stację bazową połączono z kontrolerem sieci radiowej RNC i podzespołami sieci rdzeniowej UMTS, znajdującymi się w Katowicach. W ciągu roku Era planuje prowadzenie w pasmie częstotliwości użyczonej przez URT i Ministerstwo Transportu, testów sprzętu kilku różnych dostawców.

Zobacz również:

Test dla PTC składa się z dwóch etapów. W pierwszym przeprowadza się testy laboratoryjne, mające na celu sprawdzenie zgodności z odpowiednimi standardami i specyfikacjami. W ramach drugiego etapu buduje się niewielką sieć, co ma pozwolić na identyfikację problemów związanych z planowaniem sieci, zasięgiem, propagacją sygnałów, wydajnością systemu oraz innymi parametrami, na jakie należy zwrócić uwagę w systemie komercyjnym.

Alcatel w Bydgoszczy pokazał elementy systemu UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Na stoisku Polskiej Telefonii Cyfrowej firma przedstawiła prototyp stacji bazowej UMTS - Evolium Node B. Rozwiązanie to zostanie wykorzystane w instalacji pilotowej. Podczas KST można było również obejrzeć modele koncepcyjne terminali końcowych dla telefonii drugiej i trzeciej generacji. Na stoisku Alcatela zaprezentowano także narzędzia do Obsługi i utrzymania sieci O&M (OMC i Optimalisation Tools).

Świat bez kabli Ericssona

Ericsson zaprezentował swoją koncepcję komunikacji bezprzewodowej, z systemami UMTS na planie pierwszym. Przedstawiona została rodzina stacji bazowych dla systemu UMTS: RBS 3000 Family oraz sterowniki stacji bazowych RNC. Omówiono także rozwiązania oferujące komunikację w domu, oparte na technologii , w tym BLIP (Bluetooth Local Infotainment Point) - urządzenie dające posiadaczowi telefonu lub przenośnego komputera bezpłatny dostęp do lokalnych informacji oraz Internetu. Koncepcja [email protected] opiera się na połączeniu technologii mobilnej z sieciami stałymi.

Ericsson przedstawił również rozwiązania pozwalające operatorom na obniżenie kosztów tworzenia sieci telekomunikacyjnych: warstwową architekturę sieci, pozwalającą na obsługę różnorodnych danych przy użyciu tej samej infrastruktury (np. rozwiązanie Engine Ericssona) oraz sieci współdzielone przez kilku operatorów (tzw. share networks), gdzie kilku operatorów korzysta z tej samej infrastruktury. Omówiono także koncepcję operatora wirtualnego, który nie musi mieć licencji - korzysta z sieci istniejącego operatora, używając jego infrastruktury do obsługi swoich klientów.

Dostęp do e-maili przez telefon

Na KST miała miejsce oficjalna premiera nowego modułu systemu Contactis o nazwie Contactis PimVox firmy Wind Telecom z Bielska-Białej, zajmującej się oprogramowaniem dla central teleinformatycznych. To rozwiązanie umożliwia telefoniczny dostęp do poczty internetowej w języku polskim (!) oraz w niedalekiej przyszłości także do kalendarza osobistego oraz personalnej bazy kontaktowej. Wykorzystując technologie rozpoznawania mowy ASR (Automatic Speech Recognition) oraz komputerowej syntezy mowy TTS (Text To Speech) z pełnym wsparciem dla języka polskiego, moduł Contactis PimVox pozwala na zarządzanie pocztą internetową przy użyciu klawiatury tonowej lub za pomocą głosu. Na otrzymany tekst mailowy "odczytany przez komputer" można również odpowiedzieć głosem: wiadomość zostanie automatycznie zarejestrowana, a następnie w formie skompresowanego pliku dźwiękowego załączona i przesłana do adresata. podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST 2001 w Bydgoszczy.

Lucent dostępowo i wielusługowo

Lucent Technologies zaprezentowała "na żywo" działanie platformy Lucent Softswitch do realizacji m.in. usług Voice-over-IP z integracją funkcji telefonii klasycznej oraz pakietowej, wykorzystaniem interfejsu WWW itp. Platforma ta jest podstawowym elementem sieciowym realizującym ideę konwergencji sieci głosu, danych i wideo w oparciu o programowalną platformę komutacyjno-sterującą. Charakteryzuje się obsługą standardowych interfejsów do sieci głosu i danych, rozproszoną architekturą oraz zastosowaniem interfejsów API (Application Programming Interface) do tworzenia aplikacji multimedialnych. Lucent AccessPoint 450 to wielousługowy ruter dostępowy IP wykorzystywany do realizacji biznesowego dostępu do Internetu oraz wirtualnych sieci prywatnych (VPN), opartych na architekturze Ipsec. Urządzenia z rodziny PacketStar PSAX to z kolei wielousługowe koncentratory dostępowe. Umożliwiają koncentrację wolniejszych usług, opartych na przekazie mowy, danych i obrazu, realizowanych za pomocą różnych technologii (IP, ATM, Frame Relay, TDM), i przesyłanie ich za pomocą wspólnej infrastruktury ATM. Urządzenia z rodziny PacketStar PSAX mogą pełnić także rolę bram medialnych dla usług przekazu mowy przez ATM (Voice over ATM) oraz stanowią kluczowy element koncepcji Lucent Softswitch. Inne pokazane urządzenia to multiplekser WaveStar AM1 Plus oraz rodzina urządzeń VPN Firewall Brick - bramy VPN oparte na architekturze Ipsec, wyposażone w zintegrowaną zaporę firewall.

Licznie reprezentowani byli renomowani dostawcy sprzętu pomiarowego: Acterna, AM Technologies (Agilent technologies), Rohde & Schwarz, Interlab.

Cisco Systems informowało o swoich internetowych ruterach nowej generacji (serie Cisco 7400, 7600, 10x00 i 124xx).


TOP 200