KReM dla maturzystów

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) - pod kierownictwem dr Janiny Mincer-Daszkiewicz i mgr Krzysztofa Ciebiery - powstaje system, który posłuży do automatycznego przesyłania wyników matur kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia.

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) - pod kierownictwem dr Janiny Mincer-Daszkiewicz i mgr Krzysztofa Ciebiery - powstaje system, który posłuży do automatycznego przesyłania wyników matur kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia.

Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z zamierzeniami, to przyszłoroczni maturzyści będą mieli jeden przykry obowiązek do spełnienia mniej. Do tej pory ubiegając się o przyjęcie na wyższe uczelnie musieli złożyć poświadczone notarialnie kopie świadectwa maturalnego. Im więcej wydziałów obstawiał maturzysta, tym większe ponosił koszty związane ze zrobieniem odpisów świadectw, a także dostarczeniem dokumentów na uczelnie.

Potrzebna zgoda

Uczelnie dostrzegły ten problem dawno temu, rozbudowując internetowe systemy do rekrutacji, takie jak IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) znana studentom Uniwersytetu Warszawskiego. Problemem nie do przeskoczenia pozostawał jednak formalny wymóg przedstawienia świadectwa dojrzałości kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. "Od roku staraliśmy się o możliwość przekazywania nam wyników matur drogą elektroniczną. Na przeszkodzie stały do tej pory przepisy prawne, które wymagały od kandydata na studia udzielenia pisemnej zgody na udostępnianie wyników matury uczelniom" - mówi dr Janina Mincer-Daszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Kłopot rozwiązano dzięki nowym formularzom, dystrybuowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dokumenty będą zawierały klauzulę, której potwierdzenie otwiera drogę do pobierania przez uczelnie wyników matur kandydatów na studia drogą elektroniczną.

Obsługą tego procesu zajmie się Krajowy Rejestr Matur (KReM), przygotowany przez informatyków z MIM UW. System ten będzie pośredniczył w przesyłaniu wyników egzaminu maturalnego pomiędzy Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi (OKE), które odpowiadają za przeprowadzenie egzaminów maturalnych i wydanie świadectw dojrzałości, a szkołami wyższymi. Umożliwi szybkie uzyskanie przez uczelnie zweryfikowanych wyników swoich kandydatów, a dzięki integracji z systemami wspomagającymi rekrutację pozwoli na niemal całkowitą automatyzację czynności związanych z kwalifikacją na studia.

Elektroniczne matury

Po wdrożeniu systemu KReM uczelnie, które będą chciały uzyskać dostęp do wyników matur, będą musiały przekazać do niego jedynie numery PESEL kandydatów na studia. Z KReM drogą elektroniczną w postaci pliku tekstowego trafią one do baz danych wszystkich ośmiu OKE, które zwrotnie odsyłać będą zakodowane wyniki egzaminu dojrzałości. "KReM będzie pełnił rolę serwisu pośredniczącego, za pomocą którego wyniki matur będą trafiać z OKE do systemów rekrutacyjnych" - mówi dr Janina Mincer-Daszkiewicz.

Tworzony właśnie system został oparty na najprostszych rozwiązaniach - serwerze Apache do serwowania stron, PHP w warstwie biznesowej, HTML w warstwie prezentacyjnej oraz bazie MySQL, zainstalowanych (w wersji testowej) na komputerze z procesorem Pentium IV. System KReM został skrupulatnie zabezpieczony. Przesyłane dane są szyfrowane protokołem HTTPS, a wszystkie operacje wykonywane w systemie dokładnie rejestrowane i śledzone.

USOS, IRK, teraz KReM...

Serwis będzie w pełni zintegrowany z systemem IRK, który jest modułem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) opracowywanego przez pięć lat przez studentów i kadrę akademicką MIM UW. USOS obsługuje dziś wydziały na 18 uczelniach w Polsce (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim). Może jednak zostać zintegrowany z innymi systemami uczelnianymi. "Opracowując ten system dążyliśmy do tego, aby mógł być wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane uczelnie" - mówi dr Janina Mincer-Daszkiewicz. Interfejs jest na tyle prosty, że dostosowanie systemów uczelnianych nie powinno sprawiać trudności.


TOP 200