KRUS wdrożyła systemy ewidencji składek na ubezpieczenia zdrowotne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wcześniej niż szpitale i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wdrożyła system informatyczny wspomagający rozliczenia z kasami chorych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wcześniej niż szpitale i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wdrożyła system informatyczny wspomagający rozliczenia z kasami chorych. Od początku tego roku za jego pomocą ewidencjonowane są składki rolników przeznaczane na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno rolników czynnych zawodowo (i ich rodzin), jak i rolników emerytów i rencistów. Generalnym wykonawcą projektu zostało ZETO Bydgoszcz, a podwykonawcą systemu wykorzystywanego do ewidencjonowania składek pierwszej z tych grup - szczecińskie Unizeto. Powstanie kilka regionalnych baz danych ubezpieczonych (być może osiem), które będą pracować na komputerach typu mainframe.

System na czas

"Już od stycznia ewidencjonujemy składki. Każdy z ponad 4,2 mln ubezpieczonych ma założone konto ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera wszystkie jego dane, jak również wysokość przesłanych na jego rachunek kwot" - mówi Maria Pszczółkowska, dyrektor biura składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. "W większości są to środki budżetowe, ponieważ jedynie mała część rolników rozlicza się samodzielnie" - dodaje.

Z obu systemów korzystają jedynie oddziały (49 w całej Polsce) i placówki KRUS (218), gdzie zainstalowano programy ewidencyjne. Oba rozwiązania zastępują stare oprogramowanie, stworzone przed 6 laty w czasie powstania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Centrala KRUS w Warszawie otrzymuje jedynie sprawozdania statystyczne z oddziałów, na podstawie których przekazywane są składki do kas chorych. "Do końca czerwca br. ustawa zobowiązuje nas do rozliczania składek centralnie, według zasad określonych w rozporządzeniu pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Rozdysponowanie składek stosownie do liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w danej kasie umożliwiają nam sprawozdania tworzone z nowych systemów przez oddziały. Od lipca tego roku będą one rozliczały się już bezpośrednio z kasami" - stwierdza Maria Pszczółkowska.

Dostosowane do wymogów

Zdaniem przedstawicieli KRUS, wdrożenie systemów ewidencji składek na ubezpieczenia zdrowotne nie oznacza końca projektu. Potrwa on co najmniej do końca 1999 r. "Systemy jeszcze będą musiały być modyfikowane. Zmiany wymuszą kolejne rozporządzenia do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a także uwagi i wymogi kas chorych" - twierdzą przedstawiciele KRUS.

***

Zapis projektów:

Wdrożenie: System Ewidencji Składek na Ubezpieczenia Zdrowotne

Cel: Wdrożenie systemu wspomagającego rejestrowanie składek rolników czynnych zawodowo na ubezpieczenia zdrowotne i rozliczeń z kasami chorych

Technologie: Platforma Windows NT/95/98, narzędzie programistyczne Builder C++, bazy regionalne mają pracować na komputerach mainframe

Wykonanie: Unizeto (Szczecin)

Czas trwania: 8 miesięcy

Osoba odpowiedzialna: Roman Jakuszko, KRUS

Wdrożenie: System Farmer

Cel: Wdrożenie systemu wspomagającego rejestrowanie składek rolników emerytów i rencistów na ubezpieczenia zdrowotne i rozliczeń z kasami chorych

Technologie: Platforma Windows NT/95/98, bazy regionalne mają pracować na komputerach mainframe

Wykonanie: ZETO Bydgoszcz

Czas trwania: 8 miesięcy

Osoba odpowiedzialna: Roman Jakuszko, KRUS


TOP 200