KRUS chce zastąpić rozproszone aplikacje systemem zintegrowanym i oferować e-usługi

Informatyzacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to część planu modernizacji całej organizacji, którą wspiera Bank Światowy. KRUS ma też dalsze plany na rozwój swoich systemów IT.

Mam nadzieję, że w 1,5 roku uda nam się zrobić z naszych rozproszonych małych systemów jeden zintegrowany, z centralna bazą danych o klientach, która będzie zapewniała nam usługi identyfikacji osób i zarządzanie danymi osobowymi - a to jest podstawa administracji, która chce świadczyć e-usługi. Dr inż. Mariusz Ulicki, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na przełomie lat 2006-2007 pojawiła się możliwość, aby KRUS otrzymał od Banku Światowego pożyczkę na usprawnienie działania. W 2009 r. KRUS wszedł w fazę zaawansowanych prac modernizacyjnych. Część pożyczki, 27 mln euro, została przeznaczona na IT. Pieniądze z Banku Światowego były zapalnikiem do dość rewolucyjnych - jak na tak skostniałą organizację - projektów informatycznych i organizacyjnych.

Z wysp do współdziałania

KRUS zaczął od budowy systemu, który zintegruje systemy dziedzinowe, a w przyszłości będzie także integrował je z systemem ERP i platformą, za pomocą której KRUS będzie świadczył usługi przez Internet. Brak takiego rozwiązania skutkował brakiem dostępu do informacji na temat klientów we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS, a co za tym idzie brakiem możliwości załatwienia wszystkich spraw w dowolnej jednostce organizacyjnej. Utrudniało to także wymianę danych pomiędzy różnymi systemami i konieczność ręcznej obsługi zestawień statystycznych na podstawie informacji otrzymanych z różnych systemów. W ramach wdrożenia zintegrowanego systemu IT wdrażana jest platforma komunikacyjna i systemowe mechanizmy zarządzania sprawami, system informacji dla kierownictwa i system długoterminowej archiwizacji dokumentów.

"Zintegrowane systemy informatyczne wdrażają teraz wszystkie urzędy. Nasz projekt różni się tym, że nie wdrażamy całego systemu od zera, bazujemy na naszych systemach dziedzinowych" - tłumaczy dr inż. Mariusz Ulicki, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wymaga to skoordynowania prac kilku firm wdrażających poszczególne elementy systemu zintegrowanego, co nie jest łatwe. KRUS realizując strategię informatyzacji postanowił usprawnić również swoje działanie operacyjne w obszarze IT opierając się na ogólnoświatowych standardach. Dlatego wdrażana jest biblioteka ITIL, zarządzanie projektami oraz zarządzanie zmianą i model Architektury Korporacyjnej.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie zakupionego niedawno systemu ERP, który ma stać się częścią Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Za uruchomienie systemu bazującego m.in. na wybranych modułach pakietu Oracle E-Business Suite odpowiadać będzie Comarch. System będzie obejmować m.in. obszary finansów, gospodarki magazynowej i materiałowej, planowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Na razie KRUS jest na początku drogi jeśli chodzi o to wdrożenie. Trwają dopiero prace analityczne. Mariusz Ulicki podkreśla jednak, że bardzo ważny jest dla niego elektroniczny obieg dokumentów i spraw w systemie ERP. Dokumentacja papierowa, jeśli będzie niezbędna, ma podążać za e-dokumentem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200