KRRiT: telewizja mobilna będzie koncesjonowana

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła wczoraj (22 kwietnia), że telewizja mobilna powinna podlegać koncesjonowaniu. Stanowisko KRRiT jest reakcją na działania UKE, który ogłosił konsultacje, mające być wstępem do przetargu na uruchomienie cyfrowej telewizji mobilnej w Polsce.

Po ogłoszeniu konsultacji w mediach spekulowano, że UKE chce zakwalifikować telewizję komórkową do usług telekomunikacyjnych i wyłączyć ją spod ustawy o radiofonii i telewizji, a co za tym idzie, spod wpływu KRRiT. W opublikowanym stanowisku, KRRiT podkreśla natomiast, że "żadna formuła przyjęta dla uruchomienia DVB-H nie może zwolnić KRRiT z ustawowych obowiązków ochrony odbiorców przed szkodliwymi treściami oraz nadawców przed próbami ograniczania ich swobody" - podaje serwis Wirtualne Media.

"Nie ma żadnej podstawy prawnej do wyłączania stosowania przepisów dotyczących regulacji treści w odniesieniu do telewizji mobilnej. Jedynym obowiązującym aktem prawnym regulującym tę dziedzinę jest ustawa o radiofonii i telewizji. Użyte w projekcie dokumentów przetargowych terminy, takie jak: 'telekomunikacyjna usługa transmisji', 'mobizod', mogą prowadzić do wniosku, że przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nie będą mieć tu zastosowania" - napisała KRRiT w komunikacie po posiedzeniu.

KRRiT podkreśla zatem, że w świetle obowiązujących przepisów - o ile i w zakresie w jakim "świadczenie usługi DVB-H" będzie polegało na umożliwianiu odbioru programów telewizyjnych, to jest przekazów spełniających przesłanki do uznania ich za program w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji - o tyle i w takim zakresie organem właściwym i odpowiedzialnym za świadczenie tej usługi pozostaje w ramach swych ustawowych kompetencji KRRiT - głosi stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Więcej o telewizji mobilnej

Czyja będzie telewizja mobilna?

Agora testuje mobilną tv

Jak zarobić na mobilnej telewizji?

Badania popularności telewizji w komórce

Przetarg na częstotliwości już w maju

12 firm chce wprowadzić telewizję mobilną w 2009 r.


TOP 200