KORaB do wodowania

Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Systemów bankowych BankSoft powstało w Poznaniu w 1989 r. jako spółka z kapitałem całkowicie prywatnym. Na katowickim Softargu '93 ma przedstawić swój nowy system Kompleksowej Obsługi Rachunków Bankowych KORaB.

Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Systemów bankowych BankSoft powstało w Poznaniu w 1989 r. jako spółka z kapitałem całkowicie prywatnym. Na katowickim Softargu '93 ma przedstawić swój nowy system Kompleksowej Obsługi Rachunków Bankowych KORaB.

Na początku w BankSofcie pracowało 6 osób, a obecnie 32, z czego 3/4 to programiści i projektanci oprogramowania

bankowego. BankSoft zaczynał od pojedynczych modułów oprogramowania instalowanych w bankach dużych i małych. Przez kilka lat działalności spółki powstały takie moduły jak: Depozyty Złotowe, Depozyty Walutowe, Kredyty oraz, przeznaczone dla central banków: Depozyty - Statystyki Zbiorcze i Kredyty - Statystyki Zbiorcze. Na liście

referencyjnej modułów BankSoftu znajduje się ponad 300 placówek, w tym m.in.: Bank Gdański w Gdańsku, Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Invest-Bank w Poznaniu, Wielkopolski Bank Kredytowy, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie, poznański Bank Komercyjny "Posnania" i Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Moduł BankSoft Kredyty, zgodnie z porozumieniem z firmą Softbank jest oferowany jako uzupełnienie do systemu Softbank ZORBA. Obecnie BankSoft

prowadzi wstępne prace z BRBM w Warszawie, nad projektem systemu obsługi kredytów hipotecznych, którym w Polsce planuje pomóc Bank ?wiatowy. BankSoft planuje również adaptować dla polskich wymagań oprogramowanie

zachodnioeuropejskie do ocen zdolności kredytowej osób fizycznych i prawnych oparte na technikach sieci

neuronowych.

Podstawowe moduły systemu KORaB to: Dyspozytor, Operacje na rachunkach, księgowość, Zestawienia i statystyki. Do ewidencji rachunków służą m.in. moduły: Rachunki bieżące, ROR-y, Lokaty terminowe, Kredyty, Rachunki walutowe. Inne moduły operacyjne to: Kasa, Kasa walutowa, Kantor i Rozliczenia międzybankowe.

KORaB został napisany w języku C++, za pomocą opracowanego przez BankSoft generatora aplikacji ScrFrame. Jest

uruchamiany w sieci Novell NetWare 3.11 (dla systemów obejmujących kompleksowo oddziały i centra w celu zdalnej

obsługi transakcji należy stosować NetWare 4.0). Jako serwer centralny sieci lokalnej zaleca się komputer z procesorem 486 (ewentualnie Pentium) wyposażony w układ podwójnych dysków bądź tablicę (macierz) dyskową. Jako stacje robocze producent proponuje komputery z procesorem 386SX. Transmisja w sieci lokalnej powinna korzystać z okablowania Ethernet (kable koncentryczne, skrętka, światłowody).

ScrFrame nie jest koniecznym wyposażeniem użytkownika systemu KORaB. Natomiast pozwala na stosunkowo łatwe

modyfikowanie zarówno konfiguracji systemu KORaB, jak i zakresu centralnej i rozproszonej bazy danych. W

szczególności, poprzez ScrFrame można optymalizować wykorzystywanie konfiguracji sprzętowej (dołączanie

terminali, praca na zasobach rozproszonych, zasoby pamięci operacyjnej, kodowanie zabezpieczeń dostępu, definiowanie ekranów pomocy itd). KORaB pozwala nawet na takie skonfigurowanie systemu, że ciąg czynności składających się na całkowite wykonanie operacji można rozdysponować na różne terminale z rozłożeniem w czasie. Pozwala to dobrze wykorzystać topografię pomieszczeń, w których znajduje się instalacja i zoptymalizować pracę ludzką.


TOP 200