KONFRONTACJE Informatyczne '92

Tym razem patronowi Targów InfoMan '92, a więc Biuru Informatyki URM nie zabrakło konsekwencji. Podczas targów zapowiedziało ono, iż przyczyni się do zorganizowania cyklicznych spotkań terenowych administratorów oraz przedstawicieli ich służb informatycznych (informatyków wojewódzkich) zarówno z tymi, którzy centralnie prowadzą projekty dużych przedsięwzięć systemowych jak i z dostawcami.

Tym razem patronowi Targów InfoMan '92, a więc Biuru Informatyki URM nie zabrakło konsekwencji. Podczas targów zapowiedziało ono, iż przyczyni się do zorganizowania cyklicznych spotkań terenowych administratorów oraz przedstawicieli ich służb informatycznych (informatyków wojewódzkich) zarówno z tymi, którzy centralnie prowadzą projekty dużych przedsięwzięć systemowych jak i z dostawcami.

I oto już od listopada, do kalendarza branżowych wydarzeń wchodzą "Konfrontacje Informatyczne". Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Systemów Otwartych, wspierane nie tylko przez wspomniane Biuro Informatyki URM, ale również przez Rządowe Centrum Informatyczne PESEL, Spółkę Akcyjną "Telekomunikacja Polska" oraz Zespół Informatyczny Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Rolę bezpośredniego realizatora powierzono Centrum Promocji Informatyki FRTK.

Konfrontacje pomyślane są jako impreza dwustopniowa. Pierwszy stopień to seminaria i szkolenia, a ich celem jest zaznajomienie uczestników z ogólnymi założeniami dużych systemów komputerowych, pracujących na rzecz administracji. Druga faza, to cykl sesji giełdowych, podczas których, znacznie już lepiej przygotowani uczestnicy Konfrontacji Informatycznych, będą weryfikować oferty firm komputerowych pod kątem bardziej sprecyzowanych potrzeb.

Konfrontacje zainauguruje 4 i 5 listopada sesja seminaryjno -giełdowa w Łańsku. W przedpołudniowym programie pierwszego dnia szkoleń znalazło się m.in. omówienie stanu informatyzacji sfery budżetowej, roli gminy jako podstawowej jednostki informatyzacji, przedstawienie systemów ewidencji ludności wg homologacji PESEL oraz standardów sprzętowych i softwarowych w świecie systemów otwartych możliwości. Jakby tego było mało, po południu organizatorzy mają zamiar przedstawić wymogi prawne przetargów i kontraktów przy zakupie systemów informatycznych, oraz przybliżyć uczestnikom sposób przygotowywania zapytań ofertowych.

Sesja poranna 5 listopada poświęcona ma być głównie ofercie usług telekomunikacji. Organizatorzy obiecują prezentacje przyjętych rozwiązań telekomunikacyjnych w powiązaniu z rozwojem informatyki.

Po południu pierwsza sesja giełdowa: oferta systemów ewidencji ludności i systemów ewidencji pojazdów.

Kolejna, związana z listopadowym spotkaniem w Łańsku, odbędzie się już w Warszawie 25 listopada. Jej przedmiotem ma być oferta systemów ewidencji gruntów i nieruchomości oraz informatycznych rejestrów działalności gospodarczej.

W grudniu i styczniu odbędą się kolejne Konfrontacje w Łańsku, każde z nich uzupełnione dodatkowo sesją giełdową w Warszawie. Tematykę przyszłych Konfrontacji poznamy zapewne niebawem. Dziś natomiast wiadomo, że do grudniowych giełd powinni się przygotować oferenci systemów ewidencji podatków lokalnych, oraz ci, którzy chcą wspomóc informatycznie biura zatrudnienia. W styczniu natomiast tematem giełd będą produkty do informatyzacji prac biurowych w administracji oraz edytory tekstu i systemy DTP.


TOP 200