KOMENTARZ: Michał Boni ma budować cyfrowe państwo

Nowym ministrem administracji i cyfryzacji będzie Michał Boni. Jego pierwszym zadaniem będzie przegląd planów projektów teleinformatycznych w całej administracji rządowej, ich racjonalizacja zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i pod kątem wydatków.

KOMENTARZ: Michał Boni ma budować cyfrowe państwo
W czasie prezentowania przez premiera składu nowego rządu, Michał Boni potwierdził osobiście swoją nominację na spotkaniu prasowym przy okazji międzynarodowej konferencji o elektronicznej administracji, odbywającej się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji.

Nowe ministerstwo formalnie skupia działy telekomunikacja, poczta i informatyzacja, ale szeroko pojęta cyfryzacja jest w rozumieniu premiera zadaniem nowym. Donald Tusk wyjaśnił, że należy przez to rozumieć przede wszystkim cyfryzację administracji publicznej, a nie wszystkie ogólne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego. Nowego minister dokona przeglądu planów projektów teleinformatycznych w całej administracji rządowej. Następnie ma zaproponować ich racjonalizację zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i pod kątem wydatków. Sam Michał Boni zapowiedział, że będzie się również zajmował projektami sieci szerokopasmowych budowanych przez samorządy.

Zobacz również:

  • Polska zbuduje Krajową Platformę Udostępniania Danych za ok. 80 mln zł
  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego

Nie można powiedzieć, że nowy minister nie ma doświadczeń w dziedzinie telekomunikacji, czy informatyki. Z racji swoich dotychczasowych funkcji w kancelarii premiera zajmował się właściwie wszystkimi sprawami, które dotyczyły sporów kompetencyjnych w obszarze teleinformatyki i zastosowań technologii informacyjnych, zmuszony do mediowania pomiędzy MSWiA, ministrem infrastruktury, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, UKE. Dawało to okazję dobrego poznania podstawowych problemów. Organizował też głośny cykl spotkań premiera z aktywistami internetowymi. Zna zatem bolączki polskich internautów. Jest twórcą strategii Polska 2030. Pracował też nad planami reformowania administracji, między innymi w kontekście skutków wprowadzania przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

Nazwa nowego ministerstwa brzmi atrakcyjnie, bo cyfryzacja to możliwość praktycznej realizacji przyszłościowych wizji rozwojowych państwa - zadanie cywilizacyjne. Niestety, niezbyt dobrze rozumiane przez media i polityków, ani tym bardziej doceniane. W praktyce Boniego czeka niełatwy okres organizacji nowego urzędu w oparciu o zasoby ludzkie i organizacyjne odziedziczone po MSWiA i Ministerstwie Infrastruktury. Szczególnie dla niektórych funkcjonariuszy MSWiA rozluźnienie relacji z resortem siłowym, perspektywa przechodzenia do cywila i zmiana związanej z tym hierarchii nie będzie łatwa.

Minister musi podjąć polityczne rozstrzygnięcia w szeregu rozgrzebanych spraw. Można zaryzykować tezę, że dla niektórych rozstrzygnięć i potwierdzenia ogólnej rangi reformatora administracji, przydałaby się dodatkowo funkcja wicepremiera. Czy projekt planu informatyzacji państwa przygotowany w MSWiA uzna za swój? Czy zaproponowana przez MSWiA strategia sprawne państwo bęzie dla niego dobrą wizją reformy administracji? Co z kontrowersyjnym projektem sieci dla administracji MOST, który utknął w uzgodnieniach międzyresortowych? Czy to dobry pomysł, by siecią dla całej administracji zarządzali policjanci? Czy jest sensowny plan jak przyśpieszyć projekty samorządowe? Jak ułożyć relacje z przyszłym regulatorem rynku telekomunikacyjnego, prezesem UKE, który zastąpi niezwykle energiczną i aktywną Annę Streżyńską? Czy planuje się przebudowę relacji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji? I wreszcie najważniejsze, kto będzie się zajmował gospodarczymi aspektami cyfryzacji państwa, jeżeli dzisiaj zarysowane kompetencje ministra cyfryzacji ograniczą się do administracji?

Projekty w polskiej administracji

Działające systemy w e-administracji:

Ministerstwo Sprawiedliwości

e-sąd - 1 mln wniesionych spraw

księgi wieczyste online - 14 mln sprawdzeń, 13 mln wprowadzonych ksiąg

Krajowy Rejestr Sądowy w Internecie

Ministerstwo Finansów

e-Deklaracje - możliwość składania formularzy PIT

Ministerstwo Gospodarki

CEIDG - system pozwala na rejestrację firmy przez Internet, a także udostępnia informacje o firmach działających w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ePUAP - zdaniem przedstawicieli resortu, pomysł, który powstał 5-6 lat temu "wyczerpał się" i dlatego się nie "przyjął", choć MSWiA ma pomysły jak zwiększyć popularność tej platformy

Systemy na etapie prototypu lub wdrożenia:

Ministerstwo Zdrowia

e-Recepty - w powiecie leszczyńskim rozpoczęto pilotaż

Internetowe Konto Pacjenta - trwa drugi etap budowy prototypu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

OST 112 - czyli inaczej ogólnopolska sieć alarmowa

SI WCPR - rozpoczęła się instalacja infrastruktury Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) w centralnej serwerowni oraz Wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego

Toczące się przetargi

Ministerstwo Zdrowia

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Odwołane projekty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TETRA - Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej nie zadziała więc na mistrzostwa europy w piłce nożnej Euro 2012, miał działać w I etapie na terenie miast gospodarzy, być może resort teraz wynajmie taką usługę

PL.ID - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych przesunięto na 1 stycznia 2013 r.

Projekty w planach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych - plan jego powstania powrócił po 7 latach w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Centralny Ośrodek Informatyki - na razie zajmuje się obsługą systemu CEPiK - ma w planach MSWiA zajmować także integracją systemów w ramach rządu, jak również przygotowaniem danych z rejestrów państwowych do publicznego udostępniania

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200