KIR zmienia strategię

Krajowa Izba Rozliczeniowa osiągająca dotychczas zyski przede wszystkim z rozliczeń międzybankowych przetwarzanych przez systemy ELIXIR oraz EuroELIXIR chce zwiększyć przychody pochodzące ze świadczenia innych usług. W szczególności spółka zamierza promować usługi elektronicznej archiwizacji dokumentów eArchiwum, e-podpisu SZAFIR i płatności internetowych PayByNet.

W najbliższym czasie zamierza KIR także zaoferować usługi EBPP, czyli elektronicznej prezentacji rachunków i płatności, które mają ułatwić regulowania płatności masowych za telefon, gaz, energię elektryczną, czy telewizję kablową.

Konsekwencją nowej strategii produktowej i sprzedażowej jest zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki. Tadeusza Ołdakowskiego, który sprawował tę funkcję od momentu założenia KIR, zastąpił Kazimierz Małecki. Nowy prezes związany jest z sektorem bankowym od kilkunastu lat. W latach 1993-1996 pełnił obowiązki wiceprezesa i zastępcy prezesa zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego. Później pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Powszechnego Banku Kredytowego. Od stycznia do lipca 2002 r. był kuratorem PKO BP. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa zarządu PKO BP.

Poza działaniami w nowych obszarach, KIR prowadzi także prace mające na celu dostosowanie oferty w zakresie rozliczeń do warunków działania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). EuroELIXIR od dwóch lat współpracuje z pierwszą paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2. Na początku przyszłego roku uruchomiona zostanie obsługa nowych instrumentów płatniczych w pełni zgodnych z SEPA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200