KGHM Polska Miedź rozszerzyła umowę z Telefonią Lokalną

KGHM Polska Miedź podpisała aneks do umowy z akcjonariuszami Telefonii Lokalnej, na mocy którego spółka, po nabyciu akcji Telefonii Lokalnej od Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej, uzyska wszystkie uprawnienia przewidziane w umowie dla akcjonariuszy założycieli Telefonii Lokalnej.

KGHM Polska Miedź podpisała aneks do umowy z akcjonariuszami Telefonii Lokalnej, na mocy którego spółka, po nabyciu akcji Telefonii Lokalnej od Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej, uzyska wszystkie uprawnienia przewidziane w umowie dla akcjonariuszy założycieli Telefonii Lokalnej.

Zdecydowano, że akcjonariuszami Telefonii Lokalnej będą wyłącznie KGHM Polska Miedź i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Tel-Energo zbędzie wszystkie posiadane akcje na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych).


TOP 200