KE zanalizuje unijny sektor telekomunikacyjny

Komisja Europejska ogłosiła przetargi na realizację dwóch projektów badawczych nad stanem rozwoju unijnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Komisja Europejska ogłosiła przetargi na realizację dwóch projektów badawczych nad stanem rozwoju unijnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zwycięzca pierwszego przetargu będzie zobowiązany do przeprowadzenia badań nad metodami analizy i możliwości podwyższenia gotowości na sytuacje krytyczne w unijnym sektorze telekomunikacji. Badanie ma polegać m.in. na: inwentaryzacji i szczegółowej analizie podejść krajowych, określeniu niedociągnięć w ich realizacji oraz zbadaniu zakresu gotowości na sytuacje krytyczne w UE. Wykonawca zlecenia będzie miał dostęp do materiałów zgromadzonych m.in. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Wartość zlecenia to 0,5 mln euro.

Drugie z postępowań ma wyłonić podmiot odpowiedzialny za realizację badań nad infrastrukturą telekomunikacyjną regionów UE oraz możliwościami usprawnienia jej krytycznych elementów, zwłaszcza w obszarze Internetu oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej. Najważniejszym elementem studium ma być ocena przebiegu procesów informatyzacji w krajach członkowskich oraz przygotowanie zaleceń m.in. na temat koniecznych inwestycji w poszczególnych państwach. Badanie ma służyć wyodrębnieniu sektorowych kryteriów rozpoznawania elementów infrastruktury IT o znaczeniu krytycznym dla rozwoju sektora telekomunikacyjnego. Kontrakt wyceniono na 400 tys. euro.


TOP 200