KE potwierdza, że dane wymieniane między Europą i Koreą Południową są bezpieczne

Komisja Europejska opublikowała dokument „Decision on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea with annexes” (Decyzja w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Republikę Korei wraz z załącznikami), który reguluje kwestię ochrony danych wymienianych między krajami należącymi do Unii Europejskiej i Republiką Korei Południowej.

Źródło: iss.europa.eu

KE podejmuje za każdym razem decyzje tego typu na podstawie art. 45 ust. 3 RODO, zgodnie z którym instytucja unijna może w drodze aktu wykonawczego przyjąć regulację stwierdzającą, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor/określone sektory w tym państwie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

W dokumencie KE potwierdza, że obie strony uzgodniły odpowiedni stopień ochrony danych osobowych i precyzuje, że dotyczy to transferów danych realizowanych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Zobacz również:

  • Sustainability. Nie pytaj: „po co?”, tylko „jak”?
  • Rząd przyjął projekt budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Decyzja KE w odniesieniu do Korei Południowej została przyjęta bez ograniczeń czasowych, ale ma podlegać regularnym przeglądom mającym potwierdzić jej aktualność. Decyzja nie obejmuje przetwarzania informacji kredytowych określonego w ustawodawstwie koreańskim i dokument precyzuje, że podlegają one odmiennemu systemowi nadzoru. Precyzuje też, że w przypadku zmian w ustawodawstwie koreańskim, Komisja Europejska nie wyklucza objęcia w przyszłości również tych przypadków.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200