KE: polityka regulacyjna powinna sprzyjać NGA

Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komisja Europejska przedstawiła plany związane z regulacjami inwestycji szerokopasmowych, mające obowiązywać co najmniej do roku 2020. Zdaniem KE polityka regulacyjna powinna sprzyjać inwestycjom w sieci nowej generacji (NGA). Do końca 2012 r. mają powstać regulacje prawne w tym zakresie.

Plany przedstawione przez Komisje Europejską są wynikiem konsultacji publicznych wszczętych w październiku ubiegłego roku dotyczących hurtowego dostępu do sieci w odniesieniu do metodologii szacowania kosztów oraz niedyskryminacji. Zdaniem KE stopniowe przechodzenie z sieci miedzianych do sieci światłowodowych stanowi wyzwanie dla całej Europy. Wymaga to zastosowania odpowiedniej polityki regulacyjnej. Według KE powinna ona sprzyjać inwestycjom w sieci nowej generacj. Należy skupić się na zapewnieniu operatorom równych szans na rynku oraz ograniczyć interwencję regulatorów wyłącznie do tego co jest niezbędne. Komisja Europejska wyróżniła 3 kluczowe elementy regulacji: surowsze zasady niedyskryminacji, które mają zapewnić równe szanse konkurentom, stabilne ceny dostępu do sieci miedzianej, mające pobudzić inwestycje NGA i większa elastyczność dla hurtowych produktów nowej generacji, oznaczająca brak konieczności stosowania orientacji kosztowej we wszystkich przypadkach. Te zasady mają znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich aktach prawnych, które zostaną opracowane do końca 2012 roku. KE zapowiedziała opracowanie dwóch zaleceń dotyczących niedyskryminacji oraz metodologii szacowania kosztów dla hurtowych cen dostępu sieciowego. Mają one zachęcić operatorów do inwestowania, wzmocnić konkurencję oraz umożliwić alternatywnym operatorom konkurowanie bazujące nie tylko na cenie.

Zobacz również:

  • UE może badać przejęcia firm z branży technologicznej nawet jeśli nie działają w Europie
  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200