KE: operatorzy kablowi dostarczają najbardziej "niezawodne prędkości ściągania danych"

Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej na temat jakości szerokopasmowych usług w UE opracowanego przez SamKnows, operatorzy kablowi są czołowymi dostawcami pod względem rzetelności usług internetowych. Dostarczając reklamowane prędkości w 91.4% podczas godzin szczytu oraz średnio blisko w 95% w okresach 24 godzinnych. Wynik ten jest znacznie powyżej europejskiej przeciętnej. Inni konsumenci otrzymują jedynie 74% reklamowanych prędkości, które zakupili.

"Przeciętna prędkość ściągania danych dla klientów operatorów kablowych w Europie to 33.08 Mbps. Zatem nasi klienci już osiągnęli jeden z celów postawionych przez Komisarz Kroes w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, jakim jest zapewnienie prędkości 30 Mbps dla wszystkich europejczyków do roku 2020. Europejska branża kablowa konkuruje bezpośrednio z innymi dostawcami i ta konkurencja infrastrukturalna jest kluczowa w zwiększaniu jakości usług internetowych w Europie. Wyniki raportu SamKnows pokazują nowe wskaźniki, dzięki którym konsumenci mogą dokonywać świadomych wyborów dostawców usług na dynamicznym i ciągle ewoluującym rynku. Raport ten, jako pierwszy z trzech, daje europejczykom więcej informacji na temat jakości usług. Europejscy operatorzy kablowi uważają ten raport za niezwykle pożyteczny w środowisku konkurencyjnym, gdzie nie tylko cena, ale także jakość usług będzie odgrywać coraz większą rolę" - oświadczył Matthias’a Kurth, dyrektor wykonawczy Cable Europe.

Zgodnie z wynikami najnowszego raporty Komisji Europejskiej na temat szerokopasmowych usług internetowych dostarczanych łączami stałymi europejscy konsumenci przeciętnie otrzymują 74% reklamowanych prędkości. Po raz pierwszy różnica między reklamowanymi i rzeczywistymi prędkościami została potwierdzona przez porównywalne i rzetelne dane ze wszystkich krajów członkowskich UE. Istnieją znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami, prawdopodobnie ze względu na praktyki na rynku reklamy. "Konsumenci potrzebują więcej tego typu danych, po to aby dokonywać świadomych wyborów, tak więc będziemy powtarzać te badania. Uważamy wyniki raportu za kolejny dowód na potrzebę stworzenia rzeczywistego, jednego rynku internetowego" - powiedziała wiceprzewodnicząca komisji Europejskiej Neeli Kroes.

Zobacz również:

  • UE zamierza nakładać kary na big techy za tolerowanie fałszywych kont
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200