KE o pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych

Komisja Europejska opublikowała w dzienniku urzędowym UE nowe wytyczne unijne w sprawie stosowania reguł pomocy państwa przy szybkiej budowie sieci szerokopasmowych.

Nowe zalecenia mówią m.in. o tym, że państwa powinny unikać zniechęcania inwestorów prywatnych do samodzielnych inwestycji lub inwestycji wynikających z nałożenia obowiązków przez regulatora rynku. Ponadto państwa członkowskie powinny rozpowszechniać informacje o projektach szerokopasmowych, które będą wspierane finansowo.

Komisja Europejska podkreśliła w nowych przepisach znaczenie konkurencyjnej procedury wyboru operatora dotowanej infrastruktury. KE przypomina też, ze ponieważ istnieją różne rozwiązania technologiczne służące dostarczaniu usług szerokopasmowych, w procedurze przetargowej nie należy faworyzować czy też wykluczać żadnej technologii lub platformy sieciowej. Podkreślono konieczność wykorzystania istniejącej infrastruktury i monitorowania realizacji projektu przez organy przyznające pomoc.

Rozwinięto wyjaśnienia w sprawie szybkich sieci szerokopasmowych. Zasygnalizowano też kryterium jakościowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200