Już ponad połowa producentów oprogramowania wdrożyło genAI

Ponad 50% producentów oprogramowania korzysta w swoich firmach z asystentów kodowania opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI), wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Efektem jest znaczny wzrost produktywności programistów. Wśród innych korzyści wdrożenia wymieniano szybsze wprowadzenie produktu na rynek, wyższą jakość i niższe koszty.

Lukas/ Pexels

Asystenci kodowania AI to nowy rodzaj narzędzi, które wykorzystuje się na etapie tworzenia i testowania kodu. Wspierają programistów w pracy, przyspieszają proces pisania kodu i zwiększają jego bezpieczeństwo.

Według badania przeprowadzonego przez Bain Company w niecały rok po „światowym debiucie” generatywnej sztucznej inteligencji, asystentów kodowania opartych na modelach bazowych i generatywnej AI oficjalnie wprowadziło lub jest w trakcie wdrażania 57 proc. producentów software’u.

Zobacz również:

  • Amazon redukuje zatrudnienie w dziale Alexa, aby skupić się na genAI
  • Ważne trendy na 2024

Ponadto w 33 proc. firm programiści używają tych rozwiązań na własną rękę. W zaledwie 7 proc. ankietowanych firm nie używa jeszcze technologii AI wspierających tworzenie oprogramowania. Istnieje również grupa firm – 3 proc., które odrzucają używanie AI w procesie tworzenia oprogramowania.

„Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje rynek oprogramowania. Często pierwszym i najbardziej powszechnym jej zastosowaniem są chatboty i inne interfejsy obsługujące komunikację z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale wachlarz wykorzystujących je produktów i usług jest dużo szerszy. Z punktu widzenia samego procesu tworzenia oprogramowania, najważniejszy jest radykalny wzrost produktywności programistów” – komentuje wyniki badania Paweł Szreder, partner w Bain & Company.

Wśród firm, które korzystają z asystentów kodowania opartych na generatywnej AI, 75 proc. jest zadowolonych z rezultatów, w tym w 35 proc. przypadków generatywna AI spełniła oczekiwania, a w 40 proc. przekroczyła je. W zaledwie 8 proc. nie spełniła oczekiwań.

Przyspieszenie wejścia produktu na rynek to najważniejsza korzyść z używania narzędzi opartych na AI wymieniana przez 76 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się jakość kodu – wskazana przez 63 proc. respondentów oraz redukcja kosztów – 58 proc. Na dalszych pozycjach znalazło się usprawnienie procesu testowania oraz poprawa dokumentacji – odpowiednio 39 i 31 proc. Jak zauważa Paweł Szreder, atutem asystentów kodowania jest szybkość tworzenia kodu, jednak równie ważną zaletą tych narzędzi jest zdolność wychwytywania błędów i poprawienie procesu testowania, co pozwala to na redukcję liczby korekt w programie i ogólne podniesienie jakości oprogramowania.

Firmy wytwarzające oprogramowanie nie są jedynymi, które w coraz większym zakresie korzystają ze sztucznej inteligencji. Z badania Bain & Company wynika, że firmy z innych branż najczęściej wdrażają lub testują narzędzia takie jak interfejsy konwersacyjne oparte na czacie, asystenci kodowania oraz centra obsługi klienta wykorzystujące sztuczną inteligencję. Najbardziej powszechnie wykorzystuje się narzędzia oparte na AI w branży integratorów systemów - 90 proc. firm choć raz skorzystało z tych technologii, oraz w marketingu i reklamie - 86 proc.

Podsumowanie wyników badania nt. wykorzystania AI przez producentów oprogramowania dostępne jest pod tym linkiem:https://www.bain.com/insights/ai-coding-assistants-are-already-living-up-to-expectations-infographic/

Najnowszy globalny raport poświęcony branży technologicznej pod tym linkiem:https://www.bain.com/insights/topics/technology-report/

Źródło: Bain Company

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200