Już po burzy

Losy internetowego cennika

Losy internetowego cennika

Modyfikacja cennika internetowego, polegająca na maksymalnie czterokrotnym podniesieniu opłat, jest rozwiązaniem tymczasowym. Od 1 kwietnia 1996 r. powinny wejść w życie nowe zasady rozliczania z NASK-iem, które opracuje specjalna komisja powołana przez KBN.

Wiceminister Małgorzata Kozłowska zapowiedziała, że komisja opracowująca nowy cennik będzie pracowała jawnie. Każdy chętny będzie mógł przysłuchiwać się jej cotygodniowym obradom, a dodatkowo także zadawać pytania.

Profesor Tomasz Hofmokl zauważył, że wprowadzona modyfikacja cennika nie pozwoli na rozbudowę sieci - zakłada utrzymanie obecnego stanu obciążenia łączy. Zarazem zapewnił, że chociaż utrzymanie WARMAN-a jest znaczącą pozycją w całym budżecie NASK-u, to jednak środki są ściśle rozdzielone i warszawska sieć metropolitarna nie jest finansowana przez pozostałych użytkowników Internetu w Polsce.

Być może w przyszłym roku na rozwój sieci w naszym kraju pojawią się nowe środki, nie pochodzące ze źródeł przeznaczonych na finansowanie nauki. Jak zauważyła Małgorzata Kozłowska, inne ministerstwa też zaczynają wykazywać zainteresowanie promocją Polski w świecie prowadzoną za pomocą sieci globalnej. Wniosek o finansowanie Internetu w jednostkach edukacyjnych wystosowali do MEN wicepremier Aleksander Łuczak i Minister Łączności.


TOP 200