Jutro obiektowe

Na konferencji OOPSLA (Object-Oriented Programming Systems, Languages & Applications), która odbyła się w Vancouver, w połowie października br., zaprezentowano plany dotyczące programowania obiektowego.

Na konferencji OOPSLA (Object-Oriented Programming Systems, Languages & Applications), która odbyła się w Vancouver, w połowie października br., zaprezentowano plany dotyczące programowania obiektowego.

IBM i Borland przedstawili kompilatory C++ dla OS/2. Ukażą się one na rynku w I kwartale 1993 r.

DEC zapowiedział ukazanie się pakietu DEC C++. Będzie to zestaw narzędzi dla programistów w systemach Open-VMS- VAX. Zawierać będzie kompilator, bibliotekę obiektów i debugger. DEC C++ ma kosztować 2000 USD. W listopadzie dostępna będzie również wersja tego pakietu dla systemu Ultrix. Cenę tego zestawu określono na 2360 USD.

Firma Digitalk przedstawiła pakiet PARTS (Parts Assembly & Reuse Tools) dla OS/2 (2000 USD) i 32-bitową wersję języka Smalltalk/V dla OS/2 (1000 USD).


TOP 200