Juniper Networks: zarządzanie ochroną wysokowydajnych sieci

Firma udostępnia kompleksowe rozwiązanie dla administratorów systemów, zapewniające scentralizowany i skalowalny sposób rejestrowania i zarządzania pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa.

Juniper Networks Security Threat Response Manager (STRM) monitoruje i zabezpiecza sieci oparte na rozwiązaniach wielu producentów, zapewniając strukturę ochronną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wspomaga zarządzanie zdarzeniami sieciowymi i z zakresu bezpieczeństwa poprzez pobieranie, archiwizowanie i przeszukiwanie rejestrów zdarzeń i logów z urządzeń sieciowych, zapewniając możliwość zintegrowanego zarządzania siecią i przepływem danych różnych aplikacji.

Dostępne już rozwiązania Juniper Networks STRM500 i STRM2500 kosztują odpowiednio od 15 000 i 37 000 USD. Juniper Networks STRM5000 ma pojawić się w drugim półroczu 2008 roku.


TOP 200